ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι απαντά το Υπουργείο Ναυτιλίας στις ενστάσεις για την Δημόσια Αρχή Λιμένος Πειραιά

Τι απαντά το Υπουργείο Ναυτιλίας στις ενστάσεις για την Δημόσια Αρχή Λιμένος Πειραιά

Σε απάντηση του Νομικού Γραφείου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το βράδυ της Κυριακής, σε άρθρο της Καθημερινής για το νομοσχέδιο της κυοφορούμενης Δημόσιας Αρχής Λιμένος Πειραιά αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως απλώς υλοποιεί προβλέψεις του τρίτου μνημονίου. Δεν διευκρινίζει όμως ότι αυτές οι προβλέψεις αφορούν την παρούσα Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και όχι μια νέα δομή, όπως αυτή που προωθεί.

Ειδικότερα, το  Νομικό Γραφείο του Υπουργείου Ναυτιλίας αναφέρει:

«Το σχέδιο Νόμου που έχει πράγματι καταρτίσει το ΥΝΑΝΠ αποτελεί αφενός υλοποίηση των ρυθμίσεων του Ν. 4336/2015, αφετέρου πιστή εφαρμογή των σχετικών όρων της Σύμβασης Παραχώρησης του ΤΑΙΠΕΔ με βάση την οποία έγινε η διαγωνιστική διαδικασία και είναι σε γνώση της COSCO, η οποία έχει πράγματι αποδεχθεί την υποχρέωση ''να διατηρεί επαρκές σε αριθμό και κατάρτιση εργατικό δυναμικό, να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι εξοικειωμένο με τις υποχρεώσεις του ΟΛΠ βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, να διατηρεί ένα ασφαλές, αποδοτικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις, να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις και απαιτήσεις των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών σχετικά με την απασχόληση, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και με την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας και επίσης να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας''. Αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΔΑΛΠ, απλά παρακολουθούν κατά γράμμα τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης. Πουθενά στον κόσμο καμία ιδιωτικοποίηση δε γίνεται ερήμην του δημοσίου ελέγχου. Ευχαρίστως να ακούσουμε όποιο αντίλογο νομικών κύκλων, αρκεί να στηρίζεται σε νομικά κείμενα και όχι σε ανομολόγητες επιθυμίες».

Όμως, όσον αφορά στο νόμο 4336/2015, που επικαλείται το υπουργείο, αξίζει να επισημανθεί πως σε αυτόν  αναφέρεται στην υπάρχουσα ρυθμιστική αρχή λιμένων (ΡΑΛ) και όχι στην σχεδιαζόμενη Δημόσια Αρχή Λιμένος Πειραιά. Ειδικότερα ο νόμος του τρίτου μνημονίου όπως εχει πλέον γίνει γνωστός αναφέρει επακριβώς πως:

«Η ρυθμιστική αρχή λιμένων θα καταστεί πλήρως επιχειρησιακή έως τον Ιούνιο του 2016. Η κυβέρνηση θα εγκρίνει το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των επιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο). Η κυβέρνηση θα ζητήσει τεχνική βοήθεια για να καθορίσει τα καθήκοντα της ρυθμιστικής αρχής λιμένων και τον ρόλο των λιμενικών αρχών, καθώς και για να εκπονήσει τον εσωτερικό κανονισμό της και τους απαιτούμενους νόμους που πρέπει να εγκριθούν έως τον Μάρτιο του 2016 για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της. Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική».

H Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει ιδρυθεί από το 2014 και αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (ν.4150/13, ν.4254/14 και ν.4258/14). Το υπουργείο   επιλέγει τώρα, για να ασκεί όπως αναφέρει δημόσιο έλεγχο, να δημιουργήσει μια ακόμα αρχή. Ειδικότερα με την δημιουργία της ΔΑΛΠ θα ανέλθουν στις πέντε οι δομές λήψεως αποφάσεων για τον λιμένα Πειραιά. Πρώτη είναι η δομή του παραχωρησιούχου, δηλαδή της Cosco, δεύτερη θα είναι η κυοφορούμενη ΔΑΛΠ, τρίτη είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με την Γενική Γραμματεία Λιμένων, τετάρτη το Λιμενικό Σώμα και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και πέμπτη η υπάρχουσα και δημιουργηθείσα ακριβώς για αυτό το λόγο Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Από τις δομές αυτές οι τέσσερεις είναι κρατικές.