ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αλλαγή διοίκησης προχωράει η Attica Bank

Σε αλλαγή διοίκησης προχωράει η Attica Bank

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για τον οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό της Attica Bank έχουν συμφωνήσει Τράπεζα της Ελλάδος και ΤΣΜΕΔΕ σε στενή συνεργασία με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, η οποία έχει υπό την ευθύνη της το τραπεζικό σύστημα.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές σε πρόσφατη συνάντηση συμφώνησαν ότι ο μόνος τρόπος ώστε η Τράπεζα Αττικής να μπορέσει να επιβιώσει διασφαλίζοντας τα λεφτά των μετόχων της και ειδικά του ΤΣΜΕΔΕ, του Ταμείου των μηχανικών, που έχει πραγματοποιήσει μια τεράστια επένδυση στην τράπεζα, είναι να μετασχηματιστεί σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό τραπεζικό ίδρυμα τερματίζοντας πρακτικές που βρίσκονται εκτός τραπεζικού πλαισίου.

Το ΤΣΜΕΔΕ έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην Τράπεζα Αττικής περίπου 650 εκατ. ευρώ (60 εκατ. ευρώ το 2007, 200 εκατ. ευρώ το 2013 και 384 εκατ. ευρώ στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου) και η πορεία της είναι κρίσιμη για το μέλλον του Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του μετόχου, έχει ζητήσει συγκεκριμένες δράσεις για την επιτάχυνση του οργανωτικού εκσυγχρονισμού της Αττικής, την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αναμόρφωση της διοικητικής δομής της τράπεζας. Ετσι, το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές και στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε για τη θωράκιση του ισολογισμού να προχωρήσει στη μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για τη χρήση του 2015. Ετσι, στα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες για την περυσινή χρονιά η τράπεζα θα εμφανίσει υψηλές ζημίες, ενισχύοντας σημαντικά το απόθεμα προβλέψεων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με αυτόν τον τρόπο η Αττικής, που μέχρι τώρα υστερούσε, θα διαθέτει απόθεμα προβλέψεων ανάλογο ή και ελαφρώς υψηλότερο των μεγάλων τραπεζών σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε επαφές με ξένες εξειδικευμένες εταιρείες προκειμένου να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 9μήνου του 2015, το σύνολο των –εντός και εκτός ισολογισμού– πιστωτικών ανοιγμάτων της τράπεζας ξεπερνάει τα 2 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 55,8% των συνολικών δανείων, έναντι 44,8% στο τέλος του 2014, που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση του κλάδου.

Επιπλέον, σε εξέλιξη είναι οι συζητήσεις της διοίκησης με επενδυτές για την κάλυψη του ομολογιακού δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ. Το ομολογιακό αποφασίστηκε για να καλυφθεί το αδιάθετο ποσό της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης. Μέσω της αύξησης κεφαλαίου η Αττικής συγκέντρωσε 681 εκατ. ευρώ από τα 748 εκατ. ευρώ που απαιτούνταν και για την κάλυψη του αδιάθετου ποσού αποφασίστηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 70 εκατ. Μόλις οι συζητήσεις με τους επενδυτές σχηματοποιηθούν, τότε η διοίκηση θα προχωρήσει στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης προκειμένου να εγκριθούν οι σχετικές διαδικασίες. Ενα από τα εναλλακτικά σχέδια που συζητάει η διοίκηση είναι να προσφέρει στους επενδυτές που θα καλύψουν το ομολογιακό δάνειο τη διαχείριση μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τέλος, η διοίκηση εντείνει τις προσπάθειες και για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, που μαζί με τα νέα κεφάλαια της αύξησης έχουν οδηγήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο επίπεδο του 20%, από τα υψηλότερα της αγοράς.