ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλό μέρισμα 0,85 ευρώ/μετοχή θα δώσει η Autohellas

Υψηλό μέρισμα 0,85 ευρώ/μετοχή θα δώσει η Autohellas

To υψηλότερο μέρισμα (0,85 ευρώ ανά μετοχή) μεταξύ των εισηγμένων που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα τη διανομή μερίσματος θα προτείνει για τα κέρδη του 2015 η Autohellas του ομίλου Θεοδώρου Βασιλάκη.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους την παρελθούσα χρήση διαμορφώθηκαν σε 18,6 εκατ. ευρώ από 16,1 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 16%, καθώς η αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 29% επηρέασε τόσο τον φόρο της περιόδου όσο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ταυτόχρονα, ο ενοποιημένος τζίρος της Autohellas ανήλθε στα 182,9 εκατ. το 2015, αυξημένος κατά 13,5% τη χρήση του 2014, ενώ την ίδια στιγμή τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση 32,6%.

Οπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης: «η αύξηση του κύκλου εργασιών από βραχυχρόνιες ενοικιάσεις (Rent a Car) καθώς και η επιστροφή σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης των μακροχρόνιων μισθώσεων (Fleet Management), τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού οδήγησαν σε επίπεδο ομίλου στη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας και της κερδοφορίας για το 2015». Ειδικότερα, σε σχέση με τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, η αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων οφείλεται κυρίως στην ενδυνάμωση του τουρισμού, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου αλλά και στην περαιτέρω διείσδυση των 3 brands της Hertz International, (Hertz, Thrifty & Firefly).

Ανοδο παρουσίασαν και τα έσοδα των μακροχρόνιων μισθώσεων, δραστηριότητα που σχετίζεται μόνο με εταιρικούς πελάτες παρά τις δυσχερείς συνθήκες που επικράτησαν λόγω τραπεζικής αργίας & των capital controls στην εγχώρια αγορά και ζήτηση. Αντίστοιχα, αυξημένα είναι τα αποτελέσματα του ομίλου στο εξωτερικό. Κατά το 2015 ο όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω τη δραστηριότητα των θυγατρικών του στις Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Σερβία και Μαυροβούνιο που είχαν όλες θετικό ρυθμό ανάπτυξης και συμβολή στην κερδοφορία.