ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δύο νέα προγράμματα υγείας από την Allianz

Δύο νέα προγράμματα υγείας από την Allianz

Δύο νέα ασφαλιστικά προγράμματα δημιούργησε η Allianz Ελλάδος, με στόχο να καλύψει αποτελεσματικά τις ανάγκες πρόληψης, αλλά και να εξυπηρετήσει όσους επιθυμούν να ασφαλιστούν αλλά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα κόστη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Το πρώτο νέο πρόγραμμα είναι το «My First HealthCare», που είναι μία ειδικά σχεδιασμένη λύση για εκείνους που επιθυμούν να ασφαλίσουν την υγεία τους έγκαιρα από τα νεανικά τους χρόνια και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Το πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης, και η ηλικία έναρξης ασφάλισης είναι έως τα 40 έτη. Η κάλυψη των εξόδων νοσηλείας ανέρχεται μέχρι ένα ανώτατο όριο που ανταποκρίνεται στα κόστη νοσηλείας αυτών των ηλικιακών ομάδων, και δίνει πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, μέσω ενός ελκυστικού ασφαλίστρου. Πρόσθετα πλεονεκτήματα είναι η ευελιξία στην επιλογή της θέσης νοσηλείας και η μηδενική συμμετοχή σε περίπτωση χρήσης και ασφαλιστικού φορέα. Μέσω του «My First HealthCare» εξασφαλίζονται σημαντικές εκπτώσεις στα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, που επιθυμούν να ασφαλιστούν στο ίδιο πρόγραμμα.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το «Ιατρική Βοήθεια Med24». Οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση στο συμβεβλημένο με την Allianz δίκτυο διαγνωστικών κέντρων, ιατρών, ιατρείων και νοσοκομείων, όπου μπορούν να λάβουν σημαντικές υπηρεσίες υγείας σε προνομιακό κόστος, όπως ιατρικές και διαγνωστικές παροχές, ειδικές τιμές σε ειδικευμένα κέντρα, ιατρούς και θεραπευτές, ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές ενηλίκων και παίδων, καθώς και ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, διακομιδή με ασθενοφόρο και υπηρεσία εξυπηρέτησης και βοήθειας.