ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο δαίμων του τυπογραφείου «χτύπησε» στις χρεώσεις κινητής του ΟΤΕ

Ο δαίμων του τυπογραφείου «χτύπησε» στις χρεώσεις  κινητής του ΟΤΕ

Στην εκ παραδρομής λανθασμένη αναγραφή χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας σε πίνακα της «Κ» αναφέρεται ο όμιλος ΟΤΕ. Στον πίνακα που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016, κάποιες χρεώσεις εμφανίσθηκαν αντεστραμμένες, με αποτέλεσμα οι χρεώσεις της Cosmote να εμφανίζονται υψηλότερες από εκείνες της ανταγωνίστριας Vodafone, χωρίς όμως αυτό να ισχύει.

Επιπλέον, o όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της μελέτης σχετικά με τις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας από την «Κ» δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, τα στοιχεία της έρευνας της Ε.Ε. καταδεικνύουν το προφανές ότι, λόγω του σκληρού ανταγωνισμού, οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών δεν αποτελούν την ειδοποιό διαφορά. Αντίθετα, είναι η αρτιότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η εμπειρία του πελάτη που καθορίζουν την επιλογή παρόχου.

Ο ΟΤΕ ακόμη επισημαίνει ότι δεν δίνεται η απαραίτητη βαρύτητα στο γεγονός ότι στην Ελλάδα η έμμεση φορολογία των κινητών επικοινωνιών είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ε.Ε., με το συνολικό ύψος του φόρου στον λογαριασμό να κυμαίνεται από 37,8% έως 47,6%.

Προσθέτει ακόμη ότι σε κάθε περίπτωση οι τιμές που παρουσιάζονται για τη χώρα μας εμφανίζονται δυσανάλογα μεγαλύτερες από αυτές που ισχύουν σήμερα στην αγορά. Ως παράδειγμα αναφέρει ότι η τιμή για το πακέτο των 2GB της Cosmote σήμερα ανέρχεται σε περίπου 47 ευρώ (τρέχουσα προσφορά), δηλαδή πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (παρά την πολύ μεγαλύτερη φορολογία που ισχύει στην Ελλάδα) και όχι στο ποσό των 144,45 ευρώ που εμφανίζετε στη μελέτη.

Γενικότερα, σύμφωνα με τον ΟΤΕ, η μεθοδολογία της έρευνας που έχει αναρτηθεί στο site της Eυρωπαϊκής Επιτροπής «δεν είναι ξεκάθαρη» και φαίνεται ότι βασίζεται σε συγκεκριμένα προφίλ χρήσης που δεν είναι αντιπροσωπευτικά για όλες τις χώρες, χρησιμοποιεί παλαιότερες (πέραν του έτους) τιμές, ενώ δεν λαμβάνει υπ’ όψιν συγκεκριμένες προσφορές των παρόχων, θέματα τα οποία αναφέρονται και στην εισαγωγή της έκθεσης ως κύριοι περιορισμοί της μελέτης.