ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι επισφάλειες ζημίωσαν τη ΔΕΗ το 2015

Οι επισφάλειες ζημίωσαν τη ΔΕΗ το 2015

Τα «φέσια» οικιακών καταναλωτών και μικρών επιχειρήσεων από απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος εξανέμισαν το όφελος από τη σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων και οδήγησαν τη ΔΕΗ σε αρνητικά αποτελέσματα το 2015. Η διοίκηση της επιχείρησης ανακοίνωσε χθες ένα ακόμη ευνοϊκό πρόγραμμα διακανονισμών για τη ρύθμιση ανεξόφλητων οφειλών, ενώ έκανε λόγο για προοπτική μείωσης των τιμολογίων για συνεπείς οικιακούς καταναλωτές, όπως έχει πράξει ήδη για τους συνεπείς επιχειρηματικούς πελάτες της. Η χρήση του 2015 έκλεισε για τη ΔΕΗ με ζημίες ύψους 102,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 91,3 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα EBITDA κατά 14,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 27,9 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 2,2%, καθώς διαμορφώθηκε σε 5.737,7 εκατ. ευρώ έναντι 5.863,6 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με τη σημαντική αύξηση των επισφαλειών από πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης κατά 472 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 781 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 309 εκατ. ευρώ το 2014.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν ελαφρυνθεί κατά 50 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε συντηρητικό υπολογισμό της θετικής επίδρασης των ενεργών διακανονισμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τους πελάτες υψηλής τάσης οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώθηκαν το 2015 σε 90 εκατ. ευρώ έναντι 76 εκατ. ευρώ το 2014. Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, οι συνολικές προβλέψεις υπερδιπλασιάστηκαν σε 950 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 431 εκατ. ευρώ το 2014. Η εξέλιξη των προβλέψεων εμφανίζει ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη ΔΕΗ, καθώς αντιστοιχούν στο 16,6% των συνολικών εσόδων από 7,4% πέρυσι.

Οι επισφάλειες ανέτρεψαν πλήρως τα οφέλη από τη μείωση των τιμών των καυσίμων, που οδήγησε σε μείωση των δαπανών του ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ κατά 381,9 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,3% σε σχέση με το 2014. Στα 600 εκατ. ευρώ υπολογίζει η ΔΕΗ τα ποσά που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες ΥΚΟ και δεν έχουν ανακτηθεί.

Στα αποτελέσματα της ΔΕΗ αποτυπώνεται και η δυναμική του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά, που αναπτύχθηκε κυρίως στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Στο σύνολο του έτους οι εγχώριες πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά 0,5% (257 GWh), αλλά στο τέταρτο τρίμηνο κατά 5,9% (725 GWh). H εξέλιξη αυτή αποδίδεται από τη ΔΕΗ τόσο στη μείωση της ζήτησης το τέταρτο τρίμηνο του έτους κατά 2,9%, όσο και στη μείωση του μεριδίου της στην αγορά, το οποίο από 97,7% στο τέλος του 2014 περιορίστηκε στο 94,5% στο τέλος του 2015. Τη χρονιά που πέρασε η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της ΔΕΗ περιορίστηκε περαιτέρω, ενώ αυτή του φυσικού αερίου ενισχύθηκε σε ποσοστό 12,3% και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους σε ποσοστό 125%, λόγω και της ένταξης στο σύστημα της νέας μονάδας φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη.

Σημαντική υποχώρηση εμφανίζουν στο τέταρτο τρίμηνο του έτους οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τόσο της ΔΕΗ (8%) όσο και των τρίτων (45,5%), εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση της μέσης οριακής τιμής συστήματος σε 49,6 ευρώ η μεγαβατώρα έναντι 59,2 ευρώ η μεγαβατώρα το 2014, ως απόρροια των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση, χαρακτήρισε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης, ενώ επισήμανε ότι παρατηρείται σαφής μείωση του ρυθμού αύξησης των επισφαλειών το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το τρίτο, αποτέλεσμα του αυξημένου αριθμού διακανονισμών με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του Ιουνίου 205 και της συστηματικότερης αναζήτησης των οφειλών.

Χθες, πάντως, η ΔΕΗ δημοσιοποίησε ένα ακόμη ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με αυτό, για διάστημα 4 μηνών (από 1 Απριλίου 2016 έως και 31 Ιουλίου 2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή. Εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή. Από 1 Αυγούστου 2016 και εξής, οι οικιακοί πελάτες, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά θα μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους με προκαταβολή 5% και μηνιαίες δόσεις από 8 έως 36. Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά θα μπορούν να αποπληρώνουν σε 8 μηνιαίες δόσεις, έχοντας προπληρώσει το 15% της συνολικής οφειλής.