ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχυμένα κατά 24% τα κέρδη του ΟΛΠ – Στα 40 εκατ. τα έσοδα από Cosco

Ενισχυμένα κατά 24% τα κέρδη του ΟΛΠ – Στα 40 εκατ. τα έσοδα από Cosco

Μείωση κύκλου εργασιών της τάξης του 4,2% και αύξηση καθαρών κερδών 24% κατέγραψε η εταιρεία ΟΛΠ Α.Ε. κατά τη χρήση του 2015, καθώς ο εξορθολογισμός των δαπανών συνέβαλε δραστικά στην αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας. Παράλληλα, παρά τη μείωση της δραστηριότητας στον προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων Ι που διαχειρίζεται η εισηγμένη, αλλά και στον σταθμό οχημάτων, αυξήθηκαν τα έσοδα από το τίμημα της παραχώρησης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στην Cosco. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η θυγατρική της Cosco, ΣΕΠ Α.Ε., κατέβαλε για το 2015 στον ΟΛΠ στο πλαίσιο της εν λόγω παραχώρησης ποσό που προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ.

Εκτακτη γενική συνέλευση

Να σημειωθεί πως την Παρασκευή 1η Απριλίου συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ με θέμα μεταξύ άλλων και την αλλαγή μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενώ την επόμενη Παρασκευή 8 Απριλίου έχει προγραμματιστεί η υπογραφή της συμφωνίας πώλησης μετοχών του ΟΛΠ από το ΤΑΙΠΕΔ στην Cosco, στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης. Οσον αφορά τα αποτελέσματα του 2015, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 99,88 εκατ. ευρώ από 104,32 εκατ. πέρυσι παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 4,26%.

Τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν στα 9.772 εκατ. έναντι 8,89 εκατ. το 2014 παρουσιάζοντας αύξηση 9,91% ενώ τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8,375 εκατ. έναντι 6,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 23,83%. Το μεικτό κέρδος εμφάνισε αύξηση 13,9% έναντι του 2014 στα 26,15 εκατ.

Μείωση κύκλου εργασιών

Η μείωση του κύκλου εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, προέρχεται από τις μειωμένες φορτοεκφορτωτικές και αποθηκευτικές εργασίες σε ΣΕΜΠΟ και Car Terminal ενώ αυξημένα ήταν, όπως προαναφέρθηκε, τα έσοδα από την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά 3,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν οριακή μείωση (0,06%) και ανήλθαν σε 100,88 εκατ. έναντι 100,942 εκατ., ενώ και οι αποσβέσεις παγίων δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή. Τα χρηματικά διαθέσιμα του ΟΛΠ ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου στα 60,24 εκατ. ευρώ από 55,28 στα τέλη του 2014. Σύμφωνα με τον ΟΛΠ, το 2015 επιτεύχθηκε επίσης μείωση των παροχών τρίτων κατά 2,6 εκατ. (-15,46%), μείωση των διαφόρων εξόδων κατά 682 χιλιάδες (-11,15%), μείωση των αναλώσεων ανταλλακτικών και υλικών κατά 1,14 εκατ. (-43,61%) και μείωση κατά 2,17 εκατ. (-4,05%) στις αμοιβές προσωπικού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στα 51,511 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική χαρακτηρίζεται επίσης από την εισηγμένη η επίπτωση των προβλέψεων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ενώ υπογραμμίζεται πως κατά το 2015 εξοφλήθηκαν πλήρως υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ύψους 14 εκατ. ευρώ.

Ανακατατάξεις

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Γιάννης Κούβαρης δηλώνει πως, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις ανακατατάξεις στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, ο ΟΛΠ, περιορίζοντας τα έξοδα του, εξοφλώντας τις υποχρεώσεις του, επικαιροποιώντας τις προβλέψεις του και εξορθολογίζοντας τον ισολογισμό του, παρουσιάζει για ακόμα μία χρονιά κερδοφόρο χρήση.