ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεύρυνση κερδών στα 211 εκατ. για τον όμιλο ΟΠΑΠ

Διεύρυνση κερδών στα 211 εκατ. για τον όμιλο ΟΠΑΠ

Παρά τα προβλήματα που υπήρξαν στην ελληνική οικονομία, αλλά και την επιδείνωση των σχέσεών του με το ελληνικό Δημόσιο, ο όμιλος ΟΠΑΠ είχε θετική πορεία κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Τα οικονομικά αποτελέσματα, που παρουσιάστηκαν χθες, έδειξαν ότι τα έσοδα παρέμειναν σταθερά ενώ υπήρξε σημαντική αύξηση των κερδών.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 4,26 δισ. ευρώ και είναι πρακτικά αμετάβλητα με εκείνα του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη εμφάνισαν αύξηση κατά 8,8% στα 377 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διευρύνθηκαν κατά 8,1% στα 211 εκατ. ευρώ. Με βάση αυτά, η διοίκηση του ΟΠΑΠ προτίθεται να προτείνει στη συνέλευση των μετόχων την έγκριση απόφασης διανομής πρόσθετου μεικτού μερίσματος 0,23 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη διανείμει μεικτό προμέρισμα 0,17 ευρώ για τα κέρδη του 2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ, χαρακτήρισε το 2015 «ακόμη μία χρονιά με σημαντικά επιτεύγματα και επιτυχημένες επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο». Ωστόσο, το στέλεχος του ΟΠΑΠ υπογράμμισε τα προβλήματα που προκλήθηκαν στις δραστηριότητες του ομίλου από την τραπεζική αργία, τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, τη θέσπιση ενός νέου κανονισμού με πρωτοφανείς περιορισμούς για τις παιγνιομηχανές (VLTs) και από τον νόμο σχετικά με το ειδικό τέλος στα παίγνια του ΟΠΑΠ.

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, η κυβέρνηση φέρεται να «ανακρούει πρύμναν», καθώς αντιλαμβάνεται ότι συνιστά μια νέα υπερφορολόγηση σε έναν επιβαρυμένο φορολογικά τομέα. Σύμφωνα με τον σχετικό ισολογισμό, ο όμιλος ΟΠΑΠ κατέβαλε το 2015 φόρο επί των παιγνίων ύψους 411 εκατ. ευρώ, ενώ θα καταβάλει επιπλέον φόρο εισοδήματος ύψους 90 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό φόρων ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και είναι σχεδόν ίδιο με το ποσό των φόρων που κατέβαλε ο ΟΠΑΠ και το 2014.

Το ζήτημα ωστόσο της φορολογίας παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα, αφού οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης δεν έχουν ληφθεί ακόμη. Σύμφωνα δε με τον κ. Ζίγκλερ, «σε κανονιστικό και φορολογικό επίπεδο, οι περιορισμοί και η αβεβαιότητα παραμένουν». Κάποιοι πάντως εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θ’ απεμπολήσει το ειδικό τέλος, αλλά δεν αποκλείεται ν’ αυξήσει τον φόρο επί των παιγνίων 30% π.χ. σε 35%.

Σε ό,τι αφορά τα παίγνια, σημαντική κάμψη εσόδων κατά περίπου 10% παρουσίασε πέρυσι το «Πάμε Στοίχημα». Η κάμψη αποδίδεται στο ότι η περυσινή χρονιά δεν περιελάμβανε τα έκτακτα δημοφιλή γεγονότα του 2014, όπως π.χ. Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις αριθμολαχείων (ΚΙΝΟ, Τζόκερ κ.λπ.) σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 1,5%. Τέλος, σημαντική αύξηση κατά 51% παρουσίασαν οι πωλήσεις των λαχείων και του στιγμιαίου λαχείου «Σκρατς». Η σημαντική όμως αυτή αύξηση των πωλήσεων λαχείων είναι ώς έναν βαθμό λογιστική, αφού η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία άρχισε να διαθέτει λαχεία και «Σκρατς» από τον Μάιο του 2014.

Σε ό,τι αφορά το μέρισμα προς διανομή, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Δεδομένου ότι ήδη έχει διανεμηθεί προμέρισμα 0,17 ευρώ, το υπόλοιπο μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή, υπό την αίρεση της σχετικής απόφασης της συνέλευσης, θα πιστοποιηθεί την Τρίτη 3/5/2016, ενώ η έναρξη πληρωμής θα γίνει την Τρίτη 10 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι, για τη χρήση του 2014, ο ΟΠΑΠ διένειμε μέρισμα ύψους 0,70 ευρώ.