ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απομειώσεις και φορολογία έπληξαν την «Ελλάκτωρ»

Απομειώσεις και φορολογία έπληξαν την «Ελλάκτωρ»

Ζημίες ύψους 106,1 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Ελλάκτωρ κατά τη χρήση 2015, ως αποτέλεσμα απομειώσεων συνολικού ποσού της τάξεως των 58,3 εκατ. ευρώ, αλλά και επιπλέον επιβάρυνσης της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή σε 29%, έναντι 26% το 2014. Οπως ανέφερε χθες σε σχετική της ανακοίνωση η εισηγμένη, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν απομείωση ποσού 37,2 εκατ. ευρώ, που αφορά συμμετοχές του ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων, ενώ επιπλέον 14,1 εκατ. ευρώ αφορούν απομείωση ακινήτων του ομίλου. Τέλος, ενσωματώθηκαν και απομειώσεις 7 εκατ. ευρώ για συμμετοχή του ομίλου σε εταιρεία ενέργειας. Χωρίς τις εν λόγω απομειώσεις, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου (ΕΒΙΤDA) θα ανέρχονταν σε 87,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 28,8 εκατ. ευρώ που εντέλει εμφάνισε ο όμιλος, μειωμένα κατά 49% έναντι της χρήσης του 2014.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,53 δισ., έναντι 1,54 δισ. το 2014, καταγράφοντας μικρή μείωση κατά 0,7%. Ο κύκλος εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου του ομίλου ανήλθε σε 1,16 εκατ., υποχωρώντας κατά 0,8% από το 2014, ενώ τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε ζημίες της τάξεως των 40 εκατ. (περιλαμβάνουν απομείωση της αξίας συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων κατά το ποσό των 37,2 εκατ.), έναντι ζημιών 31,2 εκατ. το 2014. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 63,5 εκατ., από ζημίες 45,8 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου διαμορφώνεται σε 3,3 δισ., με το 53% να αφορά έργα στο εξωτερικό, ενώ εκκρεμεί και η υπογραφή συμβάσεων προς υπογραφή αξίας 253 εκατ.