ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

216,3 εκατ. κατέβαλε η Interamerican σε αποζημιώσεις το 2015

216,3 εκατ. κατέβαλε  η Interamerican σε αποζημιώσεις το 2015

Ποσό 216,3 εκατ. ευρώ κατέβαλε η Interamerican στους ασφαλισμένους της το 2015, με τη μορφή αποζημιώσεων. Συγκεντρωτικά, η εταιρεία ανταποκρίθηκε με καταβολές ποσών και αποζημιώσεων σε 347.986 περιπτώσεις, που μαζί με τα περιστατικά τα οποία εξυπηρετήθηκαν πέρυσι από τις υπηρεσίες οδικής και άμεσης ιατρικής βοήθειας της εταιρείας –327.000– «μεταφράζονται» σε εξυπηρέτηση, αποζημιωτική ή με υποστήριξη βοήθειας, 1.850 πελατών ή δικαιούχων καθημερινά, κατά μέσον όρο. Η καθετοποίηση των διαδικασιών που έχει επιτευχθεί με απλοποίηση και ψηφιοποίηση λειτουργιών έχει μειώσει και τον χρόνο εξυπηρέτησης, με αποτέλεσμα τον υψηλό δείκτη ικανοποίησης των πελατών, που για την Interamerican είναι 85%, ενώ για την Anytime (στην ασφάλιση αυτοκινήτου) είναι 94%. Παράλληλα, η εταιρεία βελτίωσε τους δείκτες ζημιών στους κλάδους υγείας και γενικών ασφαλίσεων, στο 64,1% και 53,1% αντίστοιχα.

Αναλυτικά όσον αφορά στις καταβολές, η Interamerican πλήρωσε σε πελάτες της με ασφαλιστήρια ζωής 75 εκατ. ευρώ σε 21.380 περιπτώσεις. Στον τομέα υγείας, για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες και νοσηλείες Medisystem, νοσοκομειακές καλύψεις και επιδόματα ασθενειών, η εταιρεία κατέβαλε 53,7 εκατ. ευρώ σε 208.636 περιπτώσεις. Στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών αποζημιώθηκαν με 68 εκατ. 55.267 περιπτώσεις για αστικές ευθύνες, ζημιές κατοικιών και επιχειρήσεων, νομική προστασία, κ.λπ., με τον κλάδο των αυτοκινήτων να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με 59,2 εκατ. σε 50.593 αποζημιώσεις. Τέλος, στις ομαδικές ασφαλίσεις για συνταξιοδοτικά συμβόλαια, ζωής, ζημιών και υγείας, τύπου Medisystem, καταβλήθηκαν 19,6 εκατ. ευρώ σε 62.703 περιπτώσεις.