ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 400.000 ευρώ η κερδοφορία της Χαλκόρ

vioxalki

Επέστρεψε στη κερδοφορία η Χαλκόρ το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ειδικότερα, το φετινό α΄ εξάμηνο η θυγατρική του ομίλου Viohalco εμφάνισε ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 400.000 ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 563,2 εκατ. έναντι 629,5 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2015, μειωμένος κατά 10,5%.

Η μέση τιμή του χαλκού για το πρώτο εξάμηνο του 2016 μειώθηκε κατά 20,8% στα 4.213 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.317 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ η τιμή του ψευδάργυρου ήταν κατά μέσον όρο 1.611 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι 1.912 ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2015 μειωμένη κατά 15,6%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το α΄ εξάμηνο σε κέρδη 35,3 εκατ. έναντι κερδών 36,5 εκατ. το εξάμηνο του 2015. Για το υπόλοιπο του 2016, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς.