ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση δαπανών για επενδύσεις «βλέπει» η Alpha Bank

03s6epend

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη των επιμέρους μεγεθών που συνθέτουν το ΑΕΠ στο β΄ τρίμηνο του 2016 και τα στοιχεία του ΙΟΒΕ για την πορεία των δεικτών οικονομικού κλίματος, επιβεβαιώνεται η θετική προοπτική που διαμορφώνεται για την εξέλιξη της επενδυτικής δαπάνης καθώς ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών προσεγγίζει το μέσο επίπεδο της περιόδου 2000 – 2016, μετά την περυσινή κατάρρευσή του.

Αυτό επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank, όπου οι αναλυτές της τράπεζες σημειώνουν ότι, από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική κατανάλωση δεν δύναται να υποστηρίξει την ανάκαμψη, τουλάχιστον σε βραχύ χρονικό ορίζοντα (εξέλιξη που επιβεβαιώνεται και από την πτώση του όγκου των λιανικών πωλήσεων), ως αποτέλεσμα της χαμηλής ροπής προς κατανάλωση των νοικοκυριών λόγω του αυξημένου φορολογικού βάρους και της αβεβαιότητας αναφορικά με τα μελλοντικά τους εισοδήματα.

Οσον αφορά στο τρίτο σκέλος του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος, σημειώνεται η εξασθένηση της συμβολής της εξαγωγικής δραστηριότητας στο β΄ τρίμηνο του 2016, καθώς η μείωση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών υπερκέρασε την πτώση των εισαγωγών.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βάση στο β΄ τρίμηνο 2016, ενώ αυξήθηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση στο β΄ τρίμηνο του 2016 και συνέβαλαν θετικά στο ΑΕΠ κατά 0,8 εκατοστιαίες μονάδες. Τη μεγαλύτερη θετική συνεισφορά στο ΑΕΠ είχε, επίσης, η συσσώρευση των αποθεμάτων (+1,2 εκατοστιαίες μονάδες), η οποία εξηγείται σε κάποιο βαθμό από την αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής που παρατηρείται στο β΄ τρίμηνο του 2016 (+4,3% σε ετήσια βάση) και την ταυτόχρονη πτώση του δείκτη κύκλου εργασιών στη μεταποίηση (-12,4%).

Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις συνολικά έχουν συρρικνωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσεως και αποτελούν σήμερα πολύ μικρό ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι επενδύσεις αποτελούσαν τον πλέον αρνητικό παράγοντα της εξελίξεώς του στην περίοδο 2011 – 2016. Η τελευταία φορά που υπήρξε ορατή αύξηση των επενδύσεων ήταν στο τέλος του 2014, η οποία ανεκόπη από το β΄ τρίμηνο του 2015.