ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δύο καθηγητές στην ηγεσία της Τρ. Αττικής

08s21attica

Τους καθηγητές Παναγιώτη Ρουμελιώτη για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και Γεράσιμο Σαπουντζόγλου για τη θέση του προέδρου της Attica Bank προτείνει ο βασικός μέτοχος της τράπεζας, το ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών).

Νωρίς χθες το πρωί συνεδρίασε το Δ.Σ. της τράπεζας, μετά την αντίδραση της Τράπεζας της Ελλάδος για την αναβολή της γενικής συνέλευσης και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η τράπεζα έναντι των εποπτικών αρχών. Ετσι, συγκροτήθηκε νέο 12μελές Δ.Σ. στο οποίο θέση αντιπροέδρου κατέχει ο Κωνσταντίνος Μακεδός, εκπρόσωπος του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ περιλαμβάνει δύο αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, τους Ιωάννη Τσακιράκη και Αθανάσιο Τσαλδάρη.

Οι δύο αναπληρωτές είναι στελέχη της τράπεζας με εμπειρία στους τομείς των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της διαχείρισης κινδύνων. Σημειώνεται ότι η μέχρι τώρα πρόεδρος Αννα Πουσκούρη παραμένει στο Δ.Σ. ως μη εκτελεστικό μέλος. Οι επιλογές έγιναν σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, η οποία, παρά τη δέσμευση που έχει αναλάβει για την αποπολιτικοποίηση των επιλογών στις διοικήσεις, διεκδικεί ενεργό ρόλο.

Η νέα διοίκηση της Attica Bank δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έχει την εποπτική ευθύνη της τράπεζας. Σύμφωνα με πηγές της κεντρικής τράπεζας, όλα τα μέλη θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εποπτείας και θα πρέπει να κριθούν ικανά και κατάλληλα για τη θέση τους σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και με την τραπεζική και εποπτική πρακτική. Αν το νέο Δ.Σ. λάβει το ΟΚ της κεντρικής τράπεζας, τότε θα εγκριθεί και από τη Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου. Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Ρουμελιώτης, έχει μεν μακρά παρουσία (υπουργός, εκπρόσωπος της χώρας στο ΔΝΤ κ.ά.), ωστόσο η διοικητική του εμπειρία σε τράπεζες είναι μικρή, έχοντας διατελέσει μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι καλύπτει τα εποπτικά κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, που θα αναλάβει το δύσκολο έργο της εξυγίανσης της τράπεζας. Επιπλέον, τελευταία είχε διατελέσει πρόεδρος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, όπου φαίνεται ότι δημιούργησε εμπόδια στην ιδιωτικοποίησή του, γεγονός που το συνέδεσε με τμήμα της κυβέρνησης που αντιδρούσε στην ιδιωτικοποίηση. Αντίστοιχες ενστάσεις εκφράζονται για τον κ. Σαπουντζόγλου, ο οποίος έχει περιορισμένη διοικητική τραπεζική εμπειρία, με πλέον πρόσφατη τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Proton Bank, του κ. Λαυρεντιάδη, η οποία διασπάστηκε σε «καλή» και «κακή» τράπεζα. Από την άλλη πλευρά η διοίκηση πλαισιώνεται από δύο αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, εξειδικευμένα στελέχη της τράπεζας στους τομείς των καθυστερήσεων και της διαχείρισης κινδύνων. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση και η αναβάθμιση των κρίσιμων αυτών τομέων αποτελούν απαίτηση των εποπτικών αρχών.

Ο εποπτικός έλεγχος που διενήργησαν από κοινού Τράπεζα της Ελλάδος και SSM αποκάλυψε πολλές αδυναμίες και προβλήματα και οι επόπτες ζήτησαν άμεση δράση για τη βελτίωση της λειτουργίας της τράπεζας, με έμφαση στην αναβάθμιση του διοικητικού σχήματος, στην αναπροσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου, στην κάλυψη του αδιάθετου ποσού της αύξησης κεφαλαίου (70 εκατ. ευρώ) και στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο τέλος Μαρτίου 2016 η Attica Bank εμφάνιζε δείκτη μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων 57%, όταν ο μέσος όρος των συστημικών τραπεζών διαμορφώνεται στο 45%.

Η ΕΤΕ αναζητεί νέο πρόεδρο

Ανοιχτή πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του προέδρου του Δ.Σ., του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. απηύθυνε η ΕΤΕ στο πλαίσιο των διοικητικών αλλαγών που πραγματοποιούνται στις τράπεζες. Η σχετική προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον ελληνικό και διεθνή Τύπο, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, να έχουν πρόσφατη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, να πληρούν τα κριτήρια και να μην υπόκεινται στους περιορισμούς όπως ορίζονται σε εφαρμογή του Νόμου. Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στα πρόσθετα προσόντα που θα αξιολογηθούν θετικά για τη θέση του προέδρου περιλαμβάνονται: ισχυρές ηγετικές ικανότητες και εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων, διεθνής διοικητική εμπειρία, προηγούμενη εμπειρία ως πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος πιστωτικού ιδρύματος και γνώση της ελληνικής γλώσσας.