ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ασφαλιστική αγορά συρρικνώθηκε κατά 5,1% το πρώτο εξάμηνο

09s21kladoi

Στο 1,9 δισ. ευρώ συρρικνώθηκε η ασφαλιστική αγορά στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, καταγράφοντας μείωση κατά 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Βασικότερες αιτίες είναι η συνεχιζόμενη μείωση στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, σε συνδυασμό με την πτώση στις πωλήσεις των επενδυτικών προϊόντων, που επηρεάζουν αρνητικά τον κλάδο.

Ενθαρρυντικό στοιχείο για την εξέλιξη των εργασιών στο τέλος του πρώτου εξαμήνου αποτέλεσε η ανάκαμψη κατά 5,5% των ασφαλίστρων του κλάδου ζωής, που συγκεντρώνει και τον κύριο όγκο του τζίρου της αγοράς με συνολικά ασφάλιστρα ύψους 691,3 εκατ. ευρώ. Η αύξηση είναι κυρίως αποτέλεσμα των πωλήσεων προγραμμάτων υγείας που συνδυάζονται με τη βασική ασφάλιση ζωής, ενώ μικρή δυναμική παρουσιάζουν και οι πωλήσεις συνταξιοδοτικών προϊόντων. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν επιτρέπει τη μεγέθυνση του κλάδου, παρά το γεγονός ότι διαπιστώνεται αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης της ιδιωτικής αποταμίευσης. Η ισχύς των capital controls, που επηρεάζει τις πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων, περιόρισε τη δυναμική του κλάδου ζωής, που υποχωρεί σταθερά από την ημερομηνία επιβολής των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ αντίθετα θετική ήταν η συμβολή του κλάδου ομαδικών ασφαλίσεων, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 20,7%. Συνολικά τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής στο τέλος εξαμήνου μειώθηκαν κατά 10,5% στα 922,5 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλάδος ζωής έχει χάσει συνολικά από το 2009 έως και το 2015 ασφάλιστρα ύψους 800 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση των εργασιών του κατά 32%.

Στις γενικές ασφαλίσεις, ο ισχυρός ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ των εταιρειών για τον κλάδο αυτοκινήτου συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του έτους, με αποτέλεσμα τα ασφάλιστρα στον κλάδο της αστικής ευθύνης, που είναι και η βασική υποχρεωτική κάλυψη, να υποχωρήσουν κατά 11,5% στα 370,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς αιτία είναι η συνεχιζόμενη μείωση των τιμών, στον βαθμό που την ίδια περίοδο ο ασφαλισμένος στόλος των οχημάτων αυξήθηκε στα 5,8 εκατομμύρια από 5,5 εκατομμύρια περίπου στα τέλη του 2015. Πτώση κατά 8,2% παρουσίασαν άλλωστε και τα ασφάλιστρα για τις συμπληρωματικές καλύψεις στο αυτοκίνητο, περιορίζοντας τις συνολικές ασφαλιστικές εργασίες που προήλθαν από το αυτοκίνητο στα 459,3 εκατ. ευρώ.

Εξαίρεση ο κλάδος υγείας

Εξαίρεση στην πτωτική πορεία του κλάδου αποτελεί η αύξηση των εργασιών του κλάδου υγείας, που περιλαμβάνει τις πωλήσεις νοσοκομειακών προγραμμάτων που εμφανίζονται αυξημένες κατά 569%. Παρά την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για παρόμοια προγράμματα, η εμφανιζόμενη εκτίναξη είναι πλασματική, καθώς οφείλεται στην αναταξινόμηση των κλάδων που ισχύει από τις αρχές του 2016 λόγω του νέου κανονιστικού πλαισίου για τη Φερεγγυότητα. Συνολικά από το 2010 έως το 2015 ο κλάδος των γενικών ασφαλίσεων έχει χάσει το 40% των εργασιών του.