ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη για τη θυγατρική της Eurobank στη Ρουμανία το α΄ 6μηνο

14s1eurobank

Θετική ήταν η εικόνα της Bancpost, θυγατρικής του ομίλου Eurobank στη Ρουμανία, κατά το πρώτο εξάμηνο της εφετινής χρήσεως. Η τράπεζα, σε συνέχεια της κερδοφορίας που κατέγραψε το 2015, παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο καθαρά κέρδη ύψους 28,6 εκατ. λεβ Ρουμανίας, που αντιστοιχούν σε περίπου 130.000 ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας ενισχύθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και ανήλθε στα 8,7 δισ. λεβ, ενώ το μεικτό ύψος του χαρτοφυλακίου δανείων ανήλθε στα 5,7 δισ. λεβ.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 66%, αντανακλώντας την ισχυρή ρευστότητα της τράπεζας. Οι λειτουργικές δαπάνες στο τέλος Ιουνίου μειώθηκαν κατά 9,1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015, αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης της λειτουργίας της τράπεζας. Σημαντική ήταν η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων της τράπεζας, καθώς ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 10% από 16,3% που ήταν τον Ιούνιο του 2015. Τα θετικά αποτελέσματα της Bancpost στο πρώτο εξάμηνο οδήγησαν στη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,7% από 20,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 και 18,8% που ήταν στο τέλος του 2014. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Postbanc, η ισχυρή ρευστότητα και η κερδοφορία υπογραμμίζουν τη δυνατότητα της τράπεζας να συμβάλει ενεργά στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη της ρουμανικής οικονομίας. Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο εκτελεστικός πρόεδρος της τράπεζας Φίλιππος Καραμανώλης σημείωσε ότι είναι σημαντικό ότι η Bancpost παρέμεινε σε κερδοφόρο τροχιά στο πρώτο εξάμηνο παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Η Bancpost είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ρουμανίας, με δίκτυο 147 καταστημάτων, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε πάνω από 1 εκατ. πελάτες λιανικής και επιχειρηματικής πίστης.