ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση μεγεθών του ομίλου ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ

20s20gek

Αύξηση της τάξεως του 29,5% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου εξαμήνου, καθώς, όπως ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, διαμορφώθηκε σε 580,8 εκατ. ευρώ, έναντι 448,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αντίστοιχα, η λειτουργική κερδοφορία προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκε κατά 128,7%, καθώς ανήλθε σε 122,7 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό πρώτο εξάμηνο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η σημαντική αυτή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται στις αυξημένες εργασίες κατασκευής των οδικών αξόνων και συνολικά του κατασκευαστικού κλάδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών της τάξεως των 14,4 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Εκτός από τους οδικούς άξονες, ο όμιλος ανέλαβε τον Απρίλιο σύμβαση αξίας της τάξεως των 130 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του (50%) σε κοινοπραξία με την εταιρεία RENCO SPA, στο έργο του αγωγού TAP. Παράλληλα, στις αρχές του έτους, ο όμιλος ανέλαβε έργο αξίας 85 εκατ. ευρώ στο Ιράκ, ενώ σε κοινοπραξία με την εταιρεία CGRE από το Μπαχρέιν προχώρησε στην υπογραφή δύο συμβάσεων για την εκτέλεση έργων υποδομής στο εν λόγω Εμιράτο, συνολικής αξίας 45 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 491,9 εκατ. ευρώ έναντι 361,1 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό πρώτο εξάμηνο, ενώ το σημερινό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων παραμένει στο ύψος των 2,7 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως τον τομέα των Παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 577 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 563 εκατ. ευρώ. Τα δε χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του εξαμήνου ανέρχονταν σε 330 εκατ. ευρώ. Πάντως, η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου ανήλθε σε περίπου 65 εκατ. ευρώ, έναντι 108 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015. Σημειωτέον ότι η εισηγμένη έχει ήδη συμφωνήσει τους βασικούς όρους ενός νέου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 197,8 εκατ. ευρώ, με μια σειρά τραπεζών, για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της και την κάλυψη μέρους των εταιρικών της αναγκών.