ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών και τζίρου για τον όμιλο Quest το α΄ εξάμηνο

quest

Οι πωλήσεις POS και των προϊόντων Apple έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις και στα κέρδη του ομίλου Quest το α΄ εξάμηνο του 2016. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου διευρύνθηκαν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τις επιχειρήσεις κατά 9% και ανήλθαν στα 176,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη επίσης αυξήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, περίπου 30%, κι έφτασαν τα 13,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 4,66 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 1,08 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015.

Ωθηση στις πωλήσεις και στα κέρδη έδωσαν κατά κύριο λόγο τρεις επιχειρήσεις του ομίλου Quest, η Cardlink, η iSquare και η Unisystems. Η πρώτη από τις τρεις προσφέρει στην αγορά τα ομώνυμα τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS) και το πρώτο εξάμηνο έτους τα έσοδα της επιχείρησης σημείωσαν αύξηση 73% και ανήλθαν στα 9,7 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των κερδών της. Υπενθυμίζεται ότι την Cardlink ο όμιλος Quest εξαγόρασε τον Ιανουάριο του 2015, μόλις έξι μήνες πριν από την εφαρμογή των capital controls.

Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις της iSquare σημείωσαν αύξηση κατά 17%, φτάνοντας 27,6 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη πιο σημαντική ήταν η αύξηση εσόδων που σημείωσε ο όμιλος της Unisystems. Τα ενοποιημένα έσοδα του τελευταίου διευρύνθηκαν κατά περίπου 23% φτάνοντας τα 41,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5% σημείωσε και η ACS Ταχυμεταφορές. Το σύνολο των προαναφερόμενων επιχειρήσεων εμφάνισε και αύξηση κερδών.

Αντίθετα, σημαντική μείωση εσόδων και κερδών παρουσίασε η μεγαλύτερη εταιρεία του ομίλου, Info Quest Technologies. Τα έσοδα της τελευταίας ανήλθαν στα 51 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 9,6%. Τέλος, κάμψη πωλήσεων παρουσίασαν οι ενεργειακές εταιρείες του ομίλου. Πάντως, τα κέρδη προ φόρων της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνουν κέρδος από την πώληση της συνδεδεμένης εταιρείας Ανεμοπύλη Α.Ε., ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.