ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετά 17 χρόνια η Kleemann Hellas εγκαταλείπει το Χρηματιστήριο Αθηνών

23s21diagrafixa

Φτωχότερο γίνεται το Χρηματιστήριο, καθώς η Kleemann Hellas –μία από τις πιο διεθνοποιημένες επιχειρήσεις με παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 3% στον κλάδο των ανελκυστήρων– θα αποχωρήσει από την αγορά. Το παρήγορο είναι ότι η εταιρεία που απασχολεί 1.186 εργαζομένους δεν πρόκειται να μεταφέρει την έδρα της στο εξωτερικό, παρότι σήμερα έχει παρουσία με θυγατρικές εταιρείες ή γραφεία αντιπροσώπευσης σε 15 χώρες, κατασκευάζει ανελκυστήρες σε 100 χώρες και οι διεθνείς πωλήσεις της καλύπτουν το 90% του κύκλου εργασιών. Μετά 17 χρόνια παρουσίας στο Χ.Α. και με κεφαλαιοποίηση στα 48 εκατ. ευρώ, η εταιρεία από το Κιλκίς θ αποτελέσει τη 18η κατά σειρά που θα διαγραφεί εντός του 2016. Η διαγραφή της μετοχής θα πραγματοποιηθεί αφού ολοκληρωθεί η δημόσια πρόταση που κατέθεσαν οι βασικοί μέτοχοι (οικογένεια Νίκου Κουκούτζου) μέσω της MCA Orbital, προσφέροντας μάλιστα υψηλό premium στους λοιπούς κατόχους μετοχών της Kleemann.

Η MCA Orbital προσφέρει 2,02 ευρώ για κάθε μετοχή της εισηγμένης, όταν η μετοχή της Kleemann στο Χ.Α. έκλεισε στα 1,55 ευρώ (συνεδρίαση 21/9). Mε αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με την οικονομική χρήση 2014 έκλεισε το δωδεκάμηνο του 2015 για τον όμιλο Kleemann.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το δωδεκάμηνο του 2015 ανήλθε σε 107,1 εκατ. ευρώ έναντι 98,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου στο δωδεκάμηνο 2015 ανήλθαν σε 4,8 εκατ. από 6,3 εκατ. το 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η παραπάνω επιβάρυνση της κερδοφορίας ανέφερε η εταιρεία στην ετήσια έκθεσή της «οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες εκπτώσεις προς πελάτες, ώστε να αντισταθμιστούν η αυξανόμενη πίεση της διεθνούς αγοράς για ανταγωνιστικότερες τιμές και η αρνητική διεθνής συγκυρία σε αγορές όπως της Τουρκίας και της Ρωσίας, oι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό κομμάτι του κύκλου εργασιών, ενώ επιπρόσθετη επιβάρυνση προήλθε από την επιβολή των capital controls τον Ιούλιο».

Οσον αφορά την ανάπτυξη, ο όμιλος μέσα στο 2015, μεταξύ άλλων, προχώρησε στην ίδρυση νέων θυγατρικών στην Κροατία και στη Γερμανία, καθώς και στην εξαγορά εταιρείας στην Αυστραλία.