ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 50% το «κούρεμα» των προμηθευτών

23s1marin

«Κούρεμα» κατά 50% των οφειλών του Μαρινόπουλου προς όλους τους προμηθευτές, ανεξαρτήτως του ύψους της απαίτησης με εξαιρέσεις μόνο για όσους έχουν ειδικές συμφωνίες factoring, προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας Μαρινόπουλος. Από τη συμφωνία προκύπτει εξάλλου ότι στο διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας δεν θα συμμετέχουν μέλη της αλυσίδας Μαρινόπουλος ή άλλων εταιρειών του ομίλου. Τα παραπάνω προκύπτουν από τις επιστολές που ξεκίνησε να αποστέλλει χθες προς τους προμηθευτές του Μαρινόπουλου η ελεγκτική εταιρεία PwC. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας εξυγίανσης σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των οφειλών προς τους προμηθευτές, όπως προκύπτουν από την επιστολή που αυτοί έλαβαν χθες και σχετικό ενημερωτικό υλικό, είναι τα ακόλουθα:

• Η νέα εταιρεία θα χρηματοδοτηθεί με νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 362 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες με εγγύηση της εταιρείας Σκλαβενίτη. Επίσης, ο Σκλαβενίτης θα καταβάλει κεφάλαια ύψους 125 εκατ. ευρώ.

• Στη νέα εταιρεία μεταφέρεται το 50% των πιστωτικών υπολοίπων των προμηθευτών, όπως έχουν προκύψει βάσει των ισοζυγίων του Μαρινόπουλου στις 30/6/2016. Πρόκειται στην ουσία για το «κούρεμα» κατά 50% των απαιτήσεων.

• Το «κούρεμα» κατά 50% θα ισχύσει για όλους τους πιστωτές ανεξαιρέτως ύψους υπολοίπου, δηλαδή ακόμη και για όσους είχαν απαιτήσεις κάτω από 100.000 ευρώ. Το κείμενο της συμφωνίας επιβεβαιώνει σχετικό ρεπορτάζ στην «Καθημερινή» (φύλλο της 18/9/2016).

• Οι ίδιοι όροι θα ισχύσουν για όλους, ακόμη και σε όσους δεν συναινέσουν, εάν έχει συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών για την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης, ήτοι τουλάχιστον το 40% των ενέγγυων πιστωτών και τουλάχιστον το 60% του συνόλου. Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικού ποσοστού και χρονικού διαστήματος αποπληρωμής.

• Οι απαιτήσεις δεν «κουρεύονται» στην περίπτωση που οι προμηθευτές έχουν συμφωνία factoring χωρίς αναγωγή (non recourse) και τότε δεν απαιτείται η συναίνεση, καθώς ο προμηθευτής δεν είναι θιγόμενος. Σε περίπτωση συμφωνίας factoring με αναγωγή τότε ισχύει το «κούρεμα» 50% και χρειάζεται η συναίνεση.

• Η πληρωμή των υπολοίπων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία θα γίνει αμέσως μετά την τελική απόφαση του δικαστηρίου για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η διαδικασία αυτή σε κάθε περίπτωση, ήτοι η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον Σκλαβενίτη, πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 14 Φεβρουαρίου 2017.

• Οι όποιες εμπράγματες εγγυήσεις που αφορούν τα υπόλοιπα των πιστωτών τα οποία θα μεταφερθούν μετά το «κούρεμα» κατά 50% θεωρούνται άνευ αντικειμένου, καθώς θα εξοφληθούν από τη νέα εταιρεία.
• Στο διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας δεν θα συμμετέχουν υφιστάμενα μέλη του Μαρινόπουλου ή άλλων εταιρειών του ομίλου.

Οι επιστολές είναι προσωποποιημένες, φέρουν ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2016 και σε αυτές αναφέρεται το ποσό της οφειλής προς τον παραλήπτη της επιστολής. Αυτοί έχουν περιθώριο να απαντήσουν έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2016 εάν συναινούν καταρχάς στο «κούρεμα» των απαιτήσεών τους. Οσοι συναινέσουν, θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία θα αναρτηθεί σε ασφαλή ιστοσελίδα από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2016. Οι πιστωτές που συναινούν θα κληθούν να την υπογράψουν σε συγκεκριμένο τόπο (πιθανότατα συγκεκριμένα νομικά γραφεία) έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στις επιστολές δεν είναι εφικτή η αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η παράταση για την υποβολή της απάντησης ή για την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι εάν έχει συναινέσει τουλάχιστον το 40% των ενέγγυων πιστωτών και τουλάχιστον το 60% του συνόλου, η συμφωνία εξυγίανσης άμεσης επικύρωσης βάσει του άρθρου 106 β και 106 θ του Πτωχευτικού Κώδικα θα κατατεθεί στο δικαστήριο εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου, με στόχο να εκδικασθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Χθες το πρωί, εξάλλου, εκδόθηκε από το δικαστήριο η απόφαση με την οποία παρατείνεται έως τις 14 Δεκεμβρίου 2016 η προστασία της εταιρείας Μαρινόπουλος από τους πιστωτές της. Με τη χθεσινή απόφαση επεκτείνεται η προστασία της εταιρείας και από τη λήψη από πιστωτές της ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορούν να προβούν σε συντηρητικές κατασχέσεις εμπορευμάτων ή προσημειώσεις υποθηκών. Από την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων εξαιρούνται, όπως είχε συμβεί και την 1η Ιουλίου 2016, οι εργαζόμενοι της εταιρείας –δηλαδή μπορούν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα για να διεκδικήσουν δεδουλευμένα– και οι εξώσεις από ακίνητα στα οποία στεγάζονται καταστήματα της αλυσίδας Μαρινόπουλος. Η παράταση έως τις 14 Δεκεμβρίου 2016 δίνεται διότι τότε θα ορισθεί να εκδικασθεί η αίτηση που είχε καταθέσει η εταιρεία για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Ωστόσο κάτι τέτοιο λογικά δεν θα χρειασθεί, καθώς όλες οι έως τώρα ενδείξεις συνηγορούν στο ότι θα κατατεθεί πολύ νωρίτερα η αίτηση της εταιρείας για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και ουσιαστικά η ανάληψή της από τον Σκλαβενίτη. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για την υπαγωγή του Μαρινόπουλου στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα θα αποσυρθεί.