ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην ΤτΕ η πλήρης διαχείριση της ασφαλιστικής Ιnternational Life

23s21life

Στην αφαίρεση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου της International Life Γενικών Ασφαλίσεων προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, αναθέτοντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας στον ασφαλιστικό διαχειριστή κ. Ιωάννη Περιστέρη. Με την ίδια απόφαση η ΤτΕ παρατείνει την απαγόρευση ανάληψης νέων εργασιών, ενώ καταληκτική ημερομηνία για τη διερεύνηση της δυνατότητας μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της παραμένει η 31η Οκτωβρίου.

Η προσπάθεια μεταβίβασης επικεντρώνεται στη μεταφορά των συμβολαίων του κλάδου αυτοκινήτου προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις σε ασφαλισμένους. Σε ανακοίνωσή της απευθυνόμενη προς το δίκτυο των συνεργατών της η διοίκηση της International Life επιβεβαιώνει ουσιαστικά το αδιέξοδο στην εταιρεία, που όπως σημειώνει προκλήθηκε από «την απαξίωση των επενδύσεών της» και υπήρξε και η αιτία για τη μη κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας μεταβίβασης των συμβολαίων του κλάδου αυτοκινήτου η διοίκηση έχει προχωρήσει σε συμφωνία για τη μεταφορά στην Interamerican όσων ασφαλιστηρίων λήγουν σταδιακά, ενώ οι εκκρεμείς αποζημιώσεις της εταιρείας θα καλυφθούν από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Σε αντίθεση με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αυτοκινήτου η μεταφορά των οποίων εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί ομαλά, λόγω και του έντονου ανταγωνισμού που αναπτύσσεται μεταξύ των εταιρειών, εκκρεμότητα υπάρχει ακόμη σε σχέση με τα ασφαλιστήρια ζωής και υγείας της εταιρείας ζωής του ομίλου International Life. Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο κ. Περιστέρης, ο οποίος έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας τη διαδικασία μεταβίβασής τους στην Εθνική Ασφαλιστική. Πρόκειται για 12.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι κάτοχοι των οποίων εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, διατηρώντας την ασφαλιστική τους κάλυψη. Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εκκρεμεί η μεταβίβαση μεταξύ των άλλων περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων αξίας 3,5 εκατ. ευρώ, ως αντιστάθμισμα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εθνική Ασφαλιστική.

Η πρόταση του διαχειριστή προς τους κατόχους ατομικών αποταμιευτικών συμβολαίων και ομαδικών αποταμιευτικών συμβολαίων, όσους δηλαδή δεν καλύπτονται από τη συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική, θα προβλέπει την αποζημίωσή τους από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Πρόκειται για τον φορέα που αποζημιώνει τους ασφαλισμένους των εταιρειών ζωής που κλείνουν και η κάλυψη που παρέχει φθάνει μέχρι του ορίου των 30.000 ευρώ για τα αποταμιευτικά συμβόλαια. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή της International Life, το όριο της κάλυψης που παρέχει το Εγγυητικό διασφαλίζει τη συντριπτική πλειονότητα αυτών των ασφαλισμένων, οι οποίοι εκτιμάται ότι δεν θα χάσουν το κεφάλαιο που έχουν αποταμιεύσει, με εξαίρεση λίγα συμβόλαια που έχουν μεγαλύτερη αξία εξαγοράς.