ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρεκόρ ρευστοποιήσεων ασφαλιστικών συμβολαίων το α΄ τρίμηνο

29s20eaeeasfaleies

Σε νέο ύψος ρεκόρ έφτασαν το πρώτο τρίμηνο του έτους οι εξαγορές ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, αγγίζοντας τα 260 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 815,5 εκατ. ευρώ που ήταν το ύψος των πρόωρων ρευστοποιήσεων όλο το 2015.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), τα ποσά που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την αποζημίωση ασφαλισμένων που ρευστοποίησαν πρόωρα το συμβόλαιό τους, είναι υπερδιπλάσιο του ποσού που κατέβαλαν για αποζημιώσεις λόγω λήξης της ασφάλισης και το οποίο ανήλθε το πρώτο τρίμηνο του έτους στα 106,8 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι αποζημιώσεις του ασφαλιστικού κλάδου είτε από ρευστοποιήσεις, είτε λόγω λήξης του χρόνου ασφάλισης, είτε λόγω έλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο στα 450,6 εκατ. ευρώ, ενώ στα 82,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν σε ασφαλισμένους μέσω ομαδικών προγραμμάτων. Την ίδια στιγμή τα ασφάλιστρα της περιόδου ανήλθαν σε 486,2 εκατ. ευρώ και υπολείπονται των συνολικών αποζημιώσεων που πλήρωσαν οι εταιρείες και για τους δύο κλάδους.

Αιτία των υψηλών ρευστοποιήσεων στο πρώτο τρίμηνο είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά και οι αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις που στεγνώνουν τη ρευστότητα και στερούν από πολλούς ασφαλισμένους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να πληρώνουν τα ασφάλιστρά τους. Η πρόωρη ρευστοποίηση των αποταμιεύσεων που έχει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μέσω των ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της κρίσης, αλλά εντάθηκε από τον περασμένο Ιούνιο μετά την επιβολή των capital controls, που είχε διπλό αρνητικό αντίκτυπο στην ασφαλιστική αγορά. Αφενός περιόρισε τη ρευστότητα και αφετέρου τη δυνατότητα τοποθετήσεων σε επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, ο τζίρος των οποίων περιορίστηκε δραστικά, μετά την ανοδική πορεία που είχαν τα δύο προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ ένας σημαντικός αριθμός του πληθυσμού, που στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους ανήλθε σε 1,7 εκατ. διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, υγείας ή επενδυτικό πρόγραμμα. Το πλήθος των ασφαλισμένων μέσω αυτών των προγραμμάτων είναι σχεδόν διπλάσιο, καθώς ένα συμβόλαιο μπορεί να έχει περισσότερα του ενός ασφαλισμένα μέλη, με αποτέλεσμα το συνολικό πλήθος των ασφαλισμένων να φθάνει τα 2,2 εκατ. Από το σύνολο του 1,7 εκατ. συμβολαίων, το 1,5 εκατ. περίπου είναι ατομικά προγράμματα ζωής και υγείας, ενώ τα επενδυτικά συμβόλαια ανέρχονται σε 227.300. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους έγιναν 98.483 νέα συμβόλαια ζωής, υγείας και επενδυτικά, χωρίς ωστόσο οι νέες εργασίες να αναπληρώσουν τις απώλειες από τις ρευστοποιήσεις συμβολαίων προηγούμενων ετών.

Εκτός από τα ατομικά προγράμματα, ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη μέσω ομαδικών συμβολαίων. Πρόκειται για προγράμματα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους, η πλειονότητα των οποίων παρέχει νοσοκομειακή κάλυψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, το πλήθος των ομαδικών προγραμμάτων ανήλθε στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2016 σε 7.263, που καλύπτουν 2,7 εκατ. εργαζομένους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πολιτών που διαθέτουν μιας μορφής ασφαλιστική κάλυψη σε 4,9 εκατ.