ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκινάει άμεσα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα

Ξεκινάει άμεσα πρόγραμμα εθελουσίας  εξόδου εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα

Η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και η υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας αποτελούν τις δύο μεγάλες προτεραιότητες στις οποίες θα επικεντρωθεί η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μετά τη συμφωνία με το ΤΧΣ για την επίλυση της διοικητικής κρίσης.

Πριν από το τέλος Ιανουαρίου 2017 θα αντικατασταθεί το ένα από τα δύο ανεξάρτητα μέλη που είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Η διοίκηση της τράπεζας επιθυμεί να παραμείνει στο Δ.Σ. ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, διατηρώντας τη μακρά σχετική παράδοση, ωστόσο για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να ικανοποιεί τα αυστηρά κριτήρια του νόμου, κάτι που δεν είναι εύκολο. Το μέλος που θα παραιτηθεί θα αντικατασταθεί από μέλος που θα προταθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, από το ΤΧΣ και θα μετέχει ως ανεξάρτητο μέλος και όχι ως εκπρόσωπος του Ταμείου.

Εν τω μεταξύ, ο SSM έδωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, την έγκριση για την αποπληρωμή των μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) που είχε εκδώσει η τράπεζα στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης. Η πρόωρη αποπληρωμή γίνεται μέσω της αξιοποίησης των κεφαλαίων που εξοικονομήθηκαν από την πώληση θυγατρικών (Finansbank, Αστέρας, κ.ά.).

Παράλληλα, ξεκινά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού, οι λεπτομέρειες του οποίου αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα.

Στόχος της διοίκησης είναι να αποχωρήσουν περίπου 1.000 εργαζόμενοι. Με την κίνηση αυτή η ΕΤΕ εκτιμάται ότι θα περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες κατά 50 εκατ. ευρώ ετησίως.