ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμα 760.000 ευρώ της Επ. Κεφαλαιαγοράς για short selling σε ΕΤΕ και Eurobank

Πρόστιμα 760.000 ευρώ της Επ. Κεφαλαιαγοράς για short selling σε ΕΤΕ και Eurobank

Πρόστιμα συνολικού ύψους 760.000 ευρώ επέβαλε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκ των οποίων τα 638.000 ευρώ αφορούσαν πρόστιμα για ανοικτές πωλήσεις (short selling) σε τραπεζικές μετοχές την περίοδο Απρίλιος – Μάιος 2014. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», απομένουν λιγότεροι από 30 κωδικοί για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη έρευνα που η διάρκειά της έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,5 χρόνια, αφού οι κωδικοί που είχαν εντοπιστεί για παράνομες συναλλαγές ξεπερνούσαν τους 150. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, έχει ανακαλύψει και τον τρόπο για να πληρωθούν τα πρόστιμα από τα ξένα funds καθώς μέχρι σήμερα ήταν αδύνατον, λόγω του γεγονότος ότι δεν διέθεταν ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίστηκε η επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 638.000 ευρώ σε δέκα αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί της μετοχής της «Eurobank». Eιδικότερα, επιβλήθηκαν πρόστιμα 336.000 ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο Occo Eastern European Fund, 142.000 ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο OZ Master Fund Ltd, 43.500 ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο ΟΖ Europe Master Fund Ltd, 34.500 ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο Merryl Lynch Investment Solutions, 20.000 ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο ΟΖ Enhanced Master Fund Ltd, 16.000 ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο ΟΖΕΑ LP, 13.000 ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο ΟΖ Eureka LP, 12.500 στο επενδυτικό κεφάλαιο Goldman Sachs & Co Profit Sharing Master Trust, 10.500 ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο ΟΖ Global Special Investments Master Fund LP και πρόστιμο 10.000 ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο ΟΖC Global Equities Master Fund LP διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, κατά παράβαση του άρθρου 12 (β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, όπως αυτό εξειδικεύεται στο προοίμιο (περίπτωση 8) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 (1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012.

Ταυτόχρονα για τις ανοικτές πωλήσεις (short selling) στη μετοχή της Εθνικής τράπεζας η Ε.Κ. επέβαλε τα εξής πρόστιμα: α) ύψους 20.000 ευρώ σε δύο αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της Εθνικής τράπεζας. Ειδικότερα επεβλήθη πρόστιμο 10.000 ευρώ σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες Firstag Securities Ltd και Galatee Holding Inc, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, όπως αυτό εξειδικεύεται στο προοίμιο (περίπτωση 8) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 (1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 827/2012.