ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων 1,045 δισ. από την Attica Bank

Τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων 1,045 δισ. από την Attica Bank

Το «πράσινο φως» για την τιτλοποίηση δανείων που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση, και την έκδοση δύο ομολόγων με ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια, έδωσε χθες η Γενική Συνέλευση της Attica Bank. Πρόκειται για «κόκκινα» συνολικού ποσού 1,045 δισ. ευρώ και με βάση αυτά θα εκδοθούν δύο ομολογιακά δάνεια: ένα ομόλογο ονομαστικής αξίας 415 εκατ. ευρώ (Senior Note), που αντιστοιχεί στο κομμάτι των «κόκκινων» δανείων που η τράπεζα κρίνει ότι μπορεί να ανακτηθεί, και ένα δεύτερο ομόλογο (Junior Note) αξίας 630 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει δάνεια τα οποία κρίνεται ότι δεν μπορούν να ανακτηθούν και θα διατεθεί σε συμβολική τιμή (1 – 2 ευρώ). Για τον σκοπό αυτό η Attica θα δημιουργήσει Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία. Ο επενδυτής θα αποκτήσει μέχρι το 80% της Εταιρείας Διαχείρισης με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης δανείων.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της αύξησης κεφαλαίου που παραμένει αδιάθετο (περίπου 70 εκατ.) η τράπεζα είτε θα εκδώσει ένα ομολογιακό Δάνειο Tier II, το οποίο θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες, ή θα διαθέσει το Junior Note έναντι του απαιτούμενου ποσού και το οποίο θα προσμετρείται στα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας ως TIER I και θα τυγχάνει της αποδοχής των εποπτικών αρχών. Προϋπόθεση για την υλοποίηση της δεύτερης εναλλακτικής είναι να νομοθετηθεί παράταση του αναβαλλόμενου φόρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει 7 επενδυτές και η επιλογή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού με τη συμμετοχή 86 εργαζομένων, που αντιστοιχούν στο 10% του προσωπικού, πρωτοβουλίες για τη μείωση της συμμετοχής της σε 5 θυγατρικές και την απελευθέρωση κεφαλαίων, καθώς και την υποβολή πλάνου αναδιάρθρωσης της τράπεζας προς το υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο προβλέπει τη μείωση του ενεργητικού, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστος και την επάνοδο σε κερδοφορία εντός του 2018. Η διοίκηση σημείωσε, επίσης, ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η οργανωτική αναδιάρθρωσης της τράπεζας με τη δημιουργία ενός ευέλικτου οργανωτικού σχήματος, γεγονός που θα συμβάλει και στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, ανακοινώθηκε η συμμετοχή της τράπεζας σε προγράμματα ενίσχυσης της ανάπτυξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΤΕΑΝ και άλλων εγχώριων και διεθνών οργανισμών, με την παροχή των πρώτων δανειοδοτήσεων εντός του τρέχοντος έτους και τη συνέχισή τους το 2017.

Κομβικό σημείο για την περαιτέρω πορεία της τράπεζας, και την υλοποίηση του σχεδιασμού της διοίκησης Πανταλάκη, αποτελεί η έγκριση από την DG Comp του πλάνου αναδιάρθρωσης, το οποίο θα της αποσταλεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου.