ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωση ΟΠΑΠ στο Ευρωδικαστήριο για τα VLTs

Δικαίωση ΟΠΑΠ στο Ευρωδικαστήριο για τα VLTs

Συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι οι συμβάσεις του ΟΠΑΠ με την Ελληνική Δημοκρατία του 2011. Πρόκειται για τις συμβάσεις επέκτασης του μονοπωλίου των τυχερών παιγνίων ΟΠΑΠ για 10 έτη και παραχώρησης της 10ετούς άδειας των 35.000 παιγνιομηχανών (VLTs) στην ίδια επιχείρηση. Το σύννομο των συμβάσεων εξέτασε την περασμένη Τετάρτη 21/12/2016 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ), ύστερα από νομική προσφυγή επτά ελληνικών καζίνο κατά των δύο συμβάσεων. Το δικαστήριο έκρινε σε δεύτερο βαθμό ότι οι συμβάσεις ΟΠΑΠ και Ελληνικής Δημοκρατίας είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κι επομένως δεν παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού. Αμφότερες οι συμβάσεις υπεγράφησαν το 2011 και απέφεραν στο ελληνικό Δημόσιο περί τα 940 εκατ. ευρώ. Κατά των συμβάσεων αυτών στράφηκαν επτά ελληνικά καζίνο, με επικεφαλής το Καζίνο Λουτρακίου. Η προσφυγή που κατέθεσαν το 2012 τα ελληνικά καζίνο κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΠΑΠ εκδικάστηκε πρωτοδίκως από το Γενικό Δικαστήριο στις αρχές του 2015 και κρίθηκε συμβατή με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Ωστόσο, το δικαστήριο τότε είχε κρίνει ότι το τίμημα που κατέβαλε ο ΟΠΑΠ στη μία εκ των δύο συμβάσεων ήταν χαμηλότερο του πλεονεκτήματος που λάμβανε. Ως συνέπεια της συγκεκριμένης απόφασης, το τίμημα αναπροσαρμόστηκε και ο ΟΠΑΠ θα καταβάλει επιπλέον φόρο (GGR Tax) κατά 5% στην Ελληνική Δημοκρατία, εφόσον όμως τα έσοδα του παιγνίου ξεπεράσουν συγκεκριμένο όριο. Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση επέκτασης του μονοπωλίου στα 12 επίγεια τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ, το Γενικό Δικαστήριο πρωτοδίκως την έκρινε συμβατή με τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού. Επιπλέον, το καταβαλλόμενο τίμημα από τον ΟΠΑΠ κρίθηκε υψηλότερο από την τρέχουσα καθαρή αξία του προσαρτήματος της σχετικής σύμβασης.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΔΕΕ, «το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι τα καζίνο δεν απέδειξαν την ύπαρξη νομικών σφαλμάτων κατά την από κοινού ανάλυση εκ μέρους της Επιτροπής της συμφωνίας VLT και του προσαρτήματος. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως των καζίνο και η απόφαση της Επιτροπής παραμένει σε ισχύ». Σημειώνεται ότι τα επτά καζίνο θα καταβάλουν όλα τα δικαστικά έξοδα στα οποία υπεβλήθησαν, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και ο ΟΠΑΠ.

Την απόφαση του ΔΕΕ χαιρέτισε χθες η ΟΠΑΠ Α.Ε., αναφέροντας ότι δικαιώνει τις θέσεις τόσο της εταιρείας όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, το δικαστήριο έκρινε ότι οι σχετικές συμφωνίες δεν απέφεραν κάποιο αθέμιτο πλεονέκτημα στην επιχείρηση.