ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπό προϋποθέσεις νέα δάνεια στην αγορά

Υπό προϋποθέσεις νέα δάνεια στην αγορά

Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, έπειτα από 6 χρόνια βίαιης συρρίκνωσης, αποτελεί το μεγάλο «στοίχημα» για τις εγχώριες τράπεζες το 2017. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζών, αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά το νέο έτος και δεν έχουμε νέες περιπέτειες, τότε το 2017 θα αποτελέσει έτος αύξησης του υπολοίπου δανείων προς τα νοικοκυριά και κυρίως τις επιχειρήσεις κατά περίπου 5 δισ. ευρώ και ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης μπορεί να διαμορφωθεί στο 2%.

Ωστόσο το να πάνε καλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: πόσο έγκαιρα θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, πότε θα ενταχθεί η χώρα μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, από την επιστροφή καταθέσεων, τη χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών, την επιβεβαίωση των θετικών εκτιμήσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας τη νέα χρονιά, την παγίωση του θετικού κλίματος, την πολιτική σταθερότητα και την οριστική απομάκρυνση της αβεβαιότητας. Αν τα παραπάνω δεν γίνουν και η αβεβαιότητα συνεχιστεί τότε και το 2017 θα είναι μια αρνητική χρονιά.

Αλλωστε η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης ήταν ένα «στοίχημα» που μπήκε και το 2014 και το 2015 και το οποίο χάθηκε λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της μεγάλης αβεβαιότητας, διαψεύδοντας τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις για την επιστροφή της χώρας σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης.

Η εικόνα χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά αρνητική: εδώ και πάνω από 70 μήνες οι καθαρές ροές νέας χρηματοδότησης είναι αρνητικές, δηλαδή τα δάνεια που αποπληρώνονται είναι κατά πολύ υψηλότερα των χορηγήσεων νέων δανείων. Τα υπόλοιπα δανείων από 257,47 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2010 έχουν συρρικνωθεί στα 197,76 δισ. ευρώ, δηλαδή έχουν μειωθεί κατά 60 δισ. ευρώ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις από το επίπεδο των 130 δισ. (Δεκέμβριος 2010) έχουν μειωθεί στα 93 δισ. ευρώ (Οκτώβριος 2016), ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά από 119 δισ. ευρώ έχουν μειωθεί στα 91 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με επιτελικά στελέχη τραπεζών προϋπόθεση για την αύξηση των χορηγήσεων είναι να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, ώστε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις και αγορές περιουσιακών στοιχείων. Αυτό προϋποθέτει την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, καθώς η αξιολόγηση πέραν της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης θα ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, εξέλιξη που θα έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομία και το κλίμα. Το QE θα βελτιώσει τους όρους χρηματοδότησης των εγχώριων τραπεζών και θα επιτρέψει στην Τράπεζα της Ελλάδος να προχωρήσει στη χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών, εξελίξεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη και θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της επιστροφής καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Η ενίσχυση των καταθέσεων επίσης είναι αποφασιστικής σημασίας για τη σταθεροποίηση των τραπεζών και την ενίσχυση της χρηματοδοτικής ικανότητάς τους. Υπενθυμίζεται ότι το 2015, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 45 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα έχουν μειωθεί κατά 100 δισ. ευρώ! Επιπλέον η διοχέτευση νέας ρευστότητας στην οικονομία προϋποθέτει επιχειρήσεις σε καλή οικονομική κατάσταση, κάτι καθόλου εύκολο έπειτα από 7 χρόνια μιας άνευ προηγουμένου, σε καιρό ειρήνης, οικονομικής κρίσης.