ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Βουτιά» στους πλειστηριασμούς ακινήτων

«Βουτιά» στους πλειστηριασμούς ακινήτων

Σε ιστορικό χαμηλό μειώθηκαν οι πλειστηριασμοί ακινήτων που έγιναν το 2016, εξαιτίας κυρίως της παρατεταμένης απεργίας που είχαν κηρύξει οι δικηγόροι όλης της χώρας έως τον Σεπτέμβριο, αλλά και οι συμβολαιογράφοι για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο αριθμός των πλειστηριασμών το 2016 έφτασε σε 4.800, με ένα μεγάλο αριθμό εξ αυτών να πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο και μετά, δηλαδή μετά τη λήξη της απεργίας των δικηγόρων. Αντίστοιχα, σε ιστορικό χαμηλό έπεσε και η αξία των πλειστηριασμών που έγιναν, δηλαδή το συνολικό τίμημα που εισπράχθηκε και το οποίο ανήλθε στο 1 δισ. ευρώ. Τόσο ο αριθμός τους όσο και η αξία τους το 2016 ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας οκταετίας και είναι ενδεικτικό της παρατεταμένης απραξίας που υπήρξε λόγω της γενικευμένης και οριζόντιας προστασίας που είχε θεσμοθετηθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των πλειστηριασμών το 2015, έτος κατά το οποίο υπήρξε άτυπο μορατόριουμ από την πλευρά των τραπεζών, είχε φτάσει σε 8.700, ενώ το 2009, δηλαδή τον πρώτο χρόνο της κρίσης είχαν καταγραφεί 52.000 πλειστηριασμοί ακινήτων.

Εκτός από τους ιδιώτες και το Δημόσιο που πρωτοστατεί σε αρκετούς πλειστηριασμούς, ενεργά στο παιχνίδι μπαίνουν πλέον οι τράπεζες και ενδεικτικό της αναστροφής του κλίματος είναι ο τριπλασιασμός των πλειστηριασμών που έχουν ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα μέσω του Δελτίου του Ταμείου Νομικών. Πρόκειται για την ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύονται οι πλειστηριασμοί που θα πραγματοποιηθούν και στην οποία έχουν μέχρι σήμερα ανακοινωθεί 1.808 από 600 που ήταν στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία της δημοσιοποίησης μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και πλειστηριασμοί κινητών, οι οποίοι ωστόσο είναι λίγοι, καθώς οι περισσότεροι αφορούν σε ακίνητα. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, πρόκειται για εμπορικά ή βιομηχανικά ακίνητα, ενώ σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, η πλειονότητα δεν αφορά σε πρώτη κατοικία. Η συνεχιζόμενη, άλλωστε, αποχή των συμβολαιογράφων από διαδικασίες εκποίησης της πρώτης κατοικίας, εκτός αν γίνεται με τη συναίνεση του οφειλέτη και του επισπεύδοντος, λειτουργεί ως ανάχωμα ακόμη και για τις μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν.

Οι ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να αποτελέσουν βασικό εργαλείο από την πλευρά των τραπεζών για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει μέσω των στρατηγικών πλάνων που έχουν υποβληθεί στον SSM, προσδιορίζουν το ύψος των εσόδων που θα πρέπει να επιτύχουν μέσω ρευστοποιήσεων στα 11,5 δισ. ευρώ κατά την προσεχή τριετία, δηλαδή έως και τα τέλη του 2019.

Τα πλάνα των τραπεζών κάνουν λόγο για 5.000 πλειστηριασμούς ετησίως, με επίκεντρο μεγάλα ακίνητα και δη οφειλετών που αποδεδειγμένα είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές ή έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Στόχος του εκτεταμένου προγράμματος πλειστηριασμών όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, είναι να σταλεί μήνυμα προς δανειολήπτες που συστηματικά αποφεύγουν να συνεργαστούν με την τράπεζα ότι τα περιθώρια ανοχής έχουν εξαντληθεί. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, οι τράπεζες δηλώνουν έτοιμες να αγοράζουν οι ίδιες τα ακίνητα που πρόκειται να βγουν στον πλειστηριασμό –εάν δεν υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον από τρίτους– προκειμένου να δώσουν το μήνυμα ότι η περίοδος χάριτος που πολλοί απολάμβαναν μέχρι σήμερα μέσα από νόμους οριζόντιου παγώματος των αναγκαστικών εκτελέσεων, έχει παρέλθει.