ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Privinvest: Το ελληνικό Δημόσιο «υφάρπαξε» την ΕΝΑΕ

7s10nafp

Για ανακριβή στοιχεία με βάση τα οποία το ελληνικό Δημόσιο «μεθόδευσε» την ένταξή τους σε ειδική διαχείριση και δρομολόγησε την πώληση των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά κάνει λόγο η βασική τους μέτοχος Privinvest. Σε επιστολή της προς την «Κ» η εταιρεία, συμφερόντων Ισκαντάρ Σάφα και Abu Dhabi Mar, σημειώνει πως η τελεσίδικη διαιτητική απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου έχει «οικονομικό αποτύπωμα που υπερβαίνει το 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 210 εκατ. ευρώ καθώς και οι τόκοι για κάθε μέρα καθυστέρησης πληρωμής του από την έκδοση της απόφασης είναι άμεσα καταβλητέα από το Δημόσιο». Προσθέτει, δε, πως «η διαιτητική απόφαση προβλέπει ρητώς ότι το ποσό των 247,4 εκατ. ευρώ που αξιώνεται από το Δημόσιο ως δήθεν επιστροφή “ανεκτέλεστου έργου” υποβρυχίων (οι καταλογισμοί Αβραμόπουλου) ουδόλως οφείλεται στην ΕΝΑΕ». Ισχυρίζεται, μάλιστα, πως με διάταξη της διαιτησίας, το Δημόσιο υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση της ΕΝΑΕ για κάθε ποσό που τυχόν αυτή ζημιωθεί ως αποτέλεσμα των εκκρεμών αντιδικιών με τον ΟΣΕ, περιλαμβανομένης και της δικαστικής της δαπάνης.

Θεωρεί ακόμα πως η διαιτησία δικαιώνει την ΕΝΑΕ και τον μέτοχό της στο ζήτημα της επιστροφής κρατικών ενισχύσεων προς το Δημόσιο, αναγνωρίζοντας την πλήρη ευθύνη του Δημοσίου για αμελή χειρισμό.

Σε ό,τι αφορά την οφειλή προς τους εργαζομένους, μας εξηγεί ότι οι σχετικές νομικές διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί αμετάκλητα. Σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της ΕΝΑΕ η Privinvest θεωρεί πως η εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης, με άμεση καταβολή όσων επιδικάσθηκαν υπέρ της πρώτης και τη ναυπήγηση των δύο νέων υποβρυχίων, όπως διατάσσεται, και τη δυνατότητα εξαγωγικής αμυντικής δραστηριότητας, όπως με σαφήνεια ισχυρίζεται ότι προκύπτει από όλο το σκεπτικό της απόφασης, θα έλυνε άμεσα το πρόβλημα ρευστότητας και θα εξασφάλιζε τη βιωσιμότητα της ΕΝΑΕ.

Σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων που είχαν δοθεί όταν η ΕΝΑΕ ήταν υπό κρατικό έλεγχο και την υποτιθέμενη, όπως τη χαρακτηρίζει η Privinvest, οφειλή των 660 εκατ. ευρώ, που αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο του Δημοσίου, εκτιμά πως η Ε.Ε. θέτει αυστηρό περιορισμό ως προς τον τρόπο ανάκτησής τους. «Το άρθρο 17 υποχρεώνει το Δημόσιο να ανακτήσει το ποσό των ενισχύσεων αποκλειστικά από τις αστικές δραστηριότητες της ΕΝΑΕ και όχι από το νομικό πρόσωπο της ΕΝΑΕ ως σύνολο». «Με οικονομικούς όρους, συνεπώς, το ύψος της οφειλής δεν μπορεί παρά να ισούται με το ύψος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων αποκλειστικά και μόνο από τα οποία αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί». Και καταλήγει πως «όλα αυτά αποδεικνύουν πως το Δημόσιο αρνείται να συμμορφωθεί με τη διαιτητική απόφαση, επέδειξε αμέλεια στην επίλυση του ζητήματος των κρατικών ενισχύσεων και της, κατά την άποψή του, υφιστάμενης “απαγόρευσης” εξαγωγικού έργου, και όχι μόνο κώφευσε σε επανειλημμένες προσκλήσεις μας για συνεργασία στην επίλυση΄ του στη βάση του άρθρου 17, αυτό δηλαδή που σήμερα υλοποιεί, αλλά χρησιμοποίησε προσχηματικά το ζήτημα της ανάκτησης, ώστε με την υπαγωγή σε ειδική διαχείριση να υφαρπάξει το περιουσιακό μας στοιχείο».

«Σας γνωρίζουμε», αναφέρει η Privinvest στην «Κ», «ότι οι μέτοχοί μας έχουν προ πολλών ετών αιτηθεί προστασία από τη διεθνή διαιτησία ICSID της Παγκόσμιας Τράπεζας και η δίκη έχει οριστεί για τις αρχές του 2019». «Θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα στα εγχώρια και διεθνή δικαστήρια, υπερασπιζόμενοι το κύρος και τα περιουσιακά μας στοιχεία, θεωρώντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία και η ίδια η ΕΝΑΕ έχουν υφαρπαγεί, και δηλώνουμε την εμπιστοσύνη μας στη Δικαιοσύνη», υπογραμμίζει η Privinvest.