ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ορόσημο για την αγορά η αναβάθμιση ομολόγου της ΕΤΕ από την S&P

10s10pl

Καθοριστική για την πρόσβαση της Εθνικής Τράπεζας στις διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας στη συνολική βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά, ειδικά σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει να μη διατηρήσει το waiver μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο, αποτελεί η αναβάθμιση των καλυμμένων ομολόγων της από την S&P.

Ο διεθνής οίκος για πρώτη φορά μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης κατατάσσει σε «επενδυτική βαθμίδα» ελληνικούς τίτλους. Πρόκειται για το Καλυμμένο Ομόλογο τριετούς διάρκειας και ύψους 750 εκατ. ευρώ, που η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε τον Οκτώβριο 2017. Το συγκεκριμένο ομόλογο είχε «σχεδιαστεί» από την τράπεζα με σκοπό να είναι επιλέξιμο στο πρόγραμμα αγορών τίτλων της ΕΚΤ, στο πλαίσιο της επέκτασης που είχε αποφασιστεί για το QE, και το οποίο αναμένεται τελικά να διαρκέσει ολόκληρο το 2018, με την Ελλάδα να μην έχει ακόμη συμπεριληφθεί σε αυτό, αντίθετα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η Standard & Poor’s αναβάθμισε την περασμένη εβδομάδα και την τιτλοποίηση Estia I της Τράπεζας Πειραιώς. Τόσο ο τίτλος της Εθνικής όσο και ο τίτλος της Πειραιώς κατατάσσονται πλέον στη βαθμίδα ΒΒΒ-, τέσσερις βαθμίδες υψηλότερα από το Β+ στο οποίο πρόσφατα αναβάθμισε την Ελλάδα, που είναι και η μέγιστη δυνατή αξιολόγηση σύμφωνα με τη μεθοδολογία της S&P.

Σύμφωνα με πηγές της Εθνικής, το συγκεκριμένο ομόλογο έχει την υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση από όσα έχουν εκδοθεί από το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Κατά συνέπεια, είναι και το μοναδικό που εντάσσεται στην κατηγορία των επιλέξιμων ασφαλειών για τον μηχανισμό αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, εξασφαλίζοντας μηδενικό κόστος διακράτησης για τους ομολογιούχους και περαιτέρω θετική πορεία στη δευτερογενή αγορά. Ετσι, η κίνηση της S&P συνιστά ένα μεγάλο βήμα για την ποιοτική διεύρυνση της επενδυτικής βάσης της Εθνικής, ενώ αναμένεται να έχει επίσης ευρύτερες επιπτώσεις καθώς θα διευκολύνει τις προσπάθειες και των υπόλοιπων εγχώριων συστημικών τραπεζών, στην επιδίωξη ανάλογων ενεργειών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη συνολική βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας της αγοράς προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή η κίνηση δίνει παράλληλα σημαντική ώθηση και στα σχέδια των ελληνικών τραπεζών να βγουν στις αγορές το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα από νέες εκδόσεις ομολόγων, αφού όμως προηγηθεί μία έκδοση από την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου.

Σημαντικό βήμα για τις ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζει από την πλευρά της και η Commerzbank την επίτευξη του επενδυτικού βαθμού από τα καλυμμένα ομόλογα της Εθνικής Τράπεζας, τονίζοντας ότι αυτό τα βάζει σε τροχιά επιλεξιμότητας για τις νομισματικές πράξεις της ΕΚΤ, και έτσι κάνει τους συγκεκριμένους τίτλους πιο «ενδιαφέροντες» για τους επενδυτές, βελτιώνοντας τα spreads. Κατά την άποψη της Commerzbank, η επίτευξη του επενδυτικού βαθμού είναι ένα σημαντικό βήμα για τις ελληνικές τράπεζες, κάτι το οποίο περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα και εκτιμά ότι ανάλογα βήματα θα ακολουθηθούν και για τις υπόλοιπες. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές συνέπειες της νέας αξιολόγησης θα είναι περιορισμένες προς το παρόν, καθώς οι αξιολογήσεις από τη Moody’s και τη Fitch και οι χαμηλές αξιολογήσεις των τραπεζών συνεχίζουν να αποτελούν εμπόδιο. Πάντως, η νέα αξιολόγηση αποτελεί θετική είδηση, καθώς ο τίτλος της Εθνικής αναμένεται να προστεθεί σύντομα στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων για την αγορά repo της ΕΚΤ.