ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτιμητέος επενδυτής η Pimco για την Τράπεζα Αττικής

trapeza-atti

Το επενδυτικό σχήμα που αποτελείται από την Intrum, την Oaktree, την Pimco και την Qualco θα προτείνει η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής ως αγοραστή των τιτλοποιημένων ομολόγων μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 700 εκατ. ευρώ προς τη γενική συνέλευση των μετόχων σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή του επενδυτικού σχήματος του οποίου επικεφαλής είναι η γερμανική Pimco έγινε από το Δ.Σ. μετά την αξιολόγηση των προτάσεων από τη Rothschild που είναι σύμβουλος στη διαδικασία.

Τη σχετική πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Αττικής θα κληθεί να εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετόχων.

Προσφορά για την εξαγορά του τιτλοποιημένου ομολόγου μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός από την Pimco είχαν υποβάλει και το fund Aldridge, που είχε συμμετάσχει και στην προηγούμενη τιτλοποίηση της Τράπεζας Αττικής ύψους 1,3 δισ. ευρώ, καθώς επίσης και το private equity fund Duet και το Ellington.

Η πρόταση της Pimco συνοδεύεται με την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, η οποία επιδιώκεται να γίνει συνδυαστικά. Δηλαδή μέσα από την πώληση του ομολογιακού δανείου ύψους 700 εκατ. ευρώ, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης έχει προσδιοριστεί στα 198 εκατ. ευρώ και μέχρι σήμερα τα 88,9 εκατ. ευρώ έχουν συγκεντρωθεί από τη διαδικασία της αύξησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ο ρόλος των Ταμείων

Να σημειωθεί ότι μετά την πρόσφατη αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Αττικής, βαρύνοντα ρόλο στη γενική συνέλευση έχουν ο ΕΦΚΑ και το Ταμείο των Μηχανικών (ΤΜΕΔΕ), που ελέγχει πλέον το 32,6%. Η αύξηση του ποσοστού του ΤΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής έγινε με διοικητική πράξη και συγκεκριμένα με απόφαση της υπουργού Εργασίας Εφης Αχτσιόγλου, που διέθεσε στο Ταμείο των Μηχανικών μέρος των μετοχών που είχε ο ΕΦΚΑ, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του Ταμείου.

Ο ΕΦΚΑ, ο οποίος συμμετείχε με 70 εκατ. ευρώ στη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προηγήθηκε υπέρ των παλαιών μετόχων, έχει επίσης αυξήσει το ποσοστό του και τα δικαιώματα που απορρέουν πάνω από το 33% έχει αποφασιστεί ότι θα ασκούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η υλοποίηση της σχετικής απόφασης εκκρεμεί, όπως επίσης και ο διορισμός εκπροσώπου του ΤΧΣ στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Στόχος πάντως είναι τόσο ο ΕΦΚΑ όσο και το ΤΜΕΔΕ να μην ελέγχουν ποσοστό άνω του 33%, δηλαδή έως την καταστατική μειοψηφία, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της τράπεζας. Η αύξηση του ποσοστού του Ταμείου των Μηχανικών εκτιμάται ότι δυσχεραίνει αυτή την εξέλιξη, αλλά σε κάθε περίπτωση η επιτυχία του στόχου εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή θα κριθεί από την έκβαση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που βαίνει προς την τελική της φάση. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της παρουσίας του ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής, εκκρεμεί η έγκριση της συμμετοχής από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ως εποπτεύουσα αρχή του τραπεζικού συστήματος πρέπει να αξιολογήσει την ειδική συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας (fit and proper) που εφαρμόζει για όλους τους μετόχους τραπεζών. Η αξιολόγηση θα γίνει σε άμεση συνεργασία με τον SSM, που έχει τον τελικό λόγο για την έγκριση των μετοχικών μεταβολών στις τράπεζες.