ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο άρθρο 106α η Folli Follie με τη συναίνεση… θυγατρικής της

1--271

Με τη συναίνεση μιας θυγατρικής της εξασφάλισε η Folli Follie την προστασία από τους πιστωτές της, καταφεύγοντας στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα. Οπως προκύπτει από την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α που αποκαλύπτει η «Κ», πρόκειται για την εταιρεία FF Group Finance Luxembourg II S.A. Η συγκεκριμένη εταιρεία εμφανίζεται να έχει χορηγήσει στη Folli Follie δύο δάνεια ύψους 50,4 και 102,4 εκατ. ευρώ. Στην πραγματικότητα, είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού της Folli Follie που εξέδωσε αντίστοιχα ομόλογα για λογαριασμό του ομίλου. Με δεδομένο ότι οι συνολικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με την αίτηση υπαγωγής, ανέρχονται σε 532,7 εκατ. ευρώ, η λουξεμβουργιανή θυγατρική εκπροσωπεί το 28,69% των πιστωτών. H δικαστική προστασία, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος, παρέχεται εφόσον συμφωνήσει τουλάχιστον το 20% των πιστωτών.

Ο τρόπος με τον οποίο εξασφάλισε την προστασία του άρθρου 106α η Folli Follie έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των πραγματικών πιστωτών-ομολογιούχων.

Οι τελευταίοι εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο να προσβάλουν ως διάτρητη τη σχετική δικαστική απόφαση, καταθέτοντας αίτημα ανάκλησης της προσωρινής προστασίας. Ανάλογο προβληματισμό ως προς το κατά πόσο είναι έγκυρο το 20% των πιστωτών που συναινεί στην προστασία να είναι συμφερόντων του ομίλου Folli Follie διατυπώνουν από την πλευρά τους και οι τράπεζες, οι οποίες να σημειωθεί ότι αιφνιδιάστηκαν από την πρωτοβουλία της εταιρείας, την οποία, όπως δηλώνουν, «δεν γνώριζαν». Οπως μάλιστα εξηγούν έχουν λάβει σχετικές γνωματεύσεις από τις νομικές τους υπηρεσίες ότι η διαδικασία είναι διάτρητη και με βάση αυτό εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις, δηλαδή το κατά πόσο θα κινηθούν κατά της δικαστικής απόφασης για την προστασία της Folli Follie έναντι των πιστωτών. Η στάση των τραπεζών θα σταθμιστεί με δεδομένο ότι η εταιρεία συνεχίζει να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της και φυσικά ότι επί των απαιτήσεων που έχουν, διαθέτουν υψηλές εξασφαλίσεις.

Από την πλευρά της Folli Follie, πηγές της εταιρείας υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα ενδοομιλικής συναίνεσης που αξιοποιήθηκε δεν συνιστά παράβαση του νόμου και ουσιαστικά προστατεύει τους πιστωτές από ανεπιθύμητες εξελίξεις που μπορεί να προκληθούν εάν κάποιοι ομολογιούχοι ζητήσουν π.χ. την πρόωρη ρευστοποίηση των τίτλων που έχουν στα χέρια τους. Να σημειωθεί ότι η Folli Follie έχει τρία ομολογιακά δάνεια, το πρώτο 250 εκατ. ευρώ, που λήγει Ιούλιο 2019, και άλλα δύο της τάξης των 150 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, που λήγουν το 2022. Κάτοχοι αυτών των ομολόγων είναι φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ομολογιούχων είναι φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ομόλογα αξίας από 30.000 έως 100.000 ευρώ και οι οποίοι εξετάζουν μέσω του γραφείου «I. και Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» την προσφυγή στη Δικαιοσύνη με στόχο την ανάκληση της προστασίας.

Σύμφωνα με την αίτηση προστασίας, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Folli Follie ανέρχονται σε 435,1 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι ύψους 44,6 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές προς προμηθευτές είναι 17,4 εκατ. και προς άλλους πιστωτές 15,6 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρεται, «όλοι οι βασικοί προμηθευτές της εταιρείας απαίτησαν την προπληρωμή των εμπορευμάτων τους (πριν δηλαδή την παράδοσή τους) και όταν στο αμέσως προηγούμενο διάστημα χορηγούνταν στην εταιρείας μας η συνήθης εμπορική πίστωση. Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η εταιρεία βρέθηκε σε έναν εντελώς ξαφνικό οικονομικό κυκεώνα και σε μια πρωτοφανή συμπίεση των ταμειακών της διαθεσίμων με απρόβλεπτες συνέπειες για το άμεσο μέλλον».

Η FF υποστηρίζει πως περιήλθε σε αυτή την κατάσταση επειδή «δέχθηκε πρωτοφανή επίθεση» από το fund QCM, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων «να αναγκαστεί να εξοφλήσει πολύ πρόωρα υποχρεώσεις ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και ταυτόχρονα οι ελληνικές τράπεζες να θέτουν τους λογαριασμούς της εταιρείας σε καθεστώς καθυστέρησης χωρίς να δικαιολογείται κάτι τέτοιο, μόνο και μόνο επηρεαζόμενες από το κλίμα των αγορών και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα». Αποτέλεσμα αυτών ήταν, όπως αναφέρει, να υποχρεωθεί να ενεχυριάσει υπέρ των τραπεζών το 40% της συμμετοχής στα Πολυκαταστήματα Attica, καθώς και να εγγράψει προσημειώσεις σε ακίνητα ποσού 10 εκατ. ευρώ.