ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Όχι» Πρωτοδικείου στην αίτηση προστασίας της Folli Follie

33323

Αβέβαιο είναι το άμεσο μέλλον της Folli Follie μετά την απόρριψη της αίτησης για υπαγωγή της στην προστασία του άρθρου 106Α του πτωχευτικού κώδικα.

Η απόφαση του δικαστηρίου για μη χορήγηση της προστασίας εκδόθηκε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα. Κρίσιμη εκτιμάται πως ήταν η παρέμβαση των τραπεζών κατά της αίτησης οι οποίες επικαλέστηκαν το γεγονός πως κατά το νόμο  η προστασία χορηγείται άπαξ.

Και αυτό είχε ήδη συμβεί όταν κατέθεσε αίτηση προστασίας η Folli Follie Finance Luxembourg θυγατρική του ομίλου Folli Follie και εκδότρια των ομολόγων της. Τη νέα αίτηση κατέθεσαν περί τους 500 εργαζομένους και η μητρική Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία, πλην όμως για την ίδια νομική οντότητα.