ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι είπε στους αναλυτές η διοίκηση της Eurobank

eurobankkatastima

Στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 15% ήδη από το 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα τέλη του 2021, οδηγώντας σε μια πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα, αποσκοπεί το σχέδιο συγχώνευσης της Eurobank με τη Grivalia, οι λεπτομέρειες του οποίου παρουσιάστηκαν πριν από λίγο σε διεθνείς επενδυτές. Η συγχώνευση και η εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας αναμένεται ότι θα ενισχύσει τα βασικά κεφάλαια της τράπεζας κατά 1,1 έως και 1,4 δις ευρώ.

Το σχέδιο μείωσης των NPEs προβλέπει τη μεταφορά καταγγελμένων δανείων ύψους 7 δις ευρώ σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV) από τα οποία το 41% αποτελεί επιχειρηματικά δάνεια, ενώ το υπόλοιπο 59% είναι δάνεια από το χαρτοφυλάκιο λιανικής. Το σχέδιο συνοδεύεται με την έκδοση τίτλων κύριας οφειλής (senior notes), ενδιάμεσων τίτλων  (mezzanine notes) και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (junior notes) οι οποίοι θα διακρατηθούν αρχικά από τον Νέο Όμιλο.

Όπως διευκρινίστηκε η πρωτοβουλία δεν ματαιώνει την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών δανείων ύψους 2 δις ευρώ που είναι προγραμματισμένη για το 2019.

Το σχήμα προβλέπει την απορρόφηση της Grivalia από την Eurobank και την απόσχιση όλων των υπαρχόντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Νέου Ομίλου, περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και εξαιρουμένων των μετοχών του SPV, των ενδιάμεσων τίτλων (mezzanine notes) και των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (junior notes), σε μια νέα τραπεζική θυγατρική, τη «Νέα» Eurobank. Με αυτό τον τρόπο, η εισηγμένη Eurobank μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών (Holding Company), υπό την ομπρέλα της οποίας θα υπάρχει η «καλή» τράπεζα (Νέα Eurobank) και το SPV στην κατοχή του οποίου θα περάσει το χαρτοφυλάκιο των κόκκινων δανείων ύψους 7 δις ευρώ. Οι senior τίτλοι θα μεταφερθούν στη Eurobank, ενώ οι mezzanine και junior τίτλοι θα παραμείνουν στη Holding Eurobank.

Το σχέδιο προβλέπει ότι τη διαχείριση των κόκκινων δανείων που θα μεταφερθούν και θα αποτελέσουν το κάλυμμα των τιτλοποιήσεων του SPV, όσο και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που θα παραμείνουν στη νέα Eurobank, θα αναλάβει η εταιρεία διαχείρισης δανείων του ομίλου Financial Planning Services (FPS), στην οποία θα εισέλθει στρατηγικός επενδυτής.

Επίσης θα συσταθεί εντός του ομίλου νέα Grivalia (Grivalia Management Company), η οποία θα συνάψει με τη νέα Eurobank δεκαετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) για τη διαχείριση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του, που θα περιλαμβάνει τα ακίνητα της πρώην Grivalia, τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα της Eurobank καθώς και ανακτηθέντα ακίνητα.

Η Fairfax Financial Holdings Limited, που σήμερα κατέχει το 18,23% και το 51,43% του μετοχικού κεφαλαίου των Eurobank και Grivalia αντίστοιχα, θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της συγχωνευμένης εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 32,93% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι περίπου 15,8 νέες κοινές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή μετοχή της Grivalia ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η συμμετοχή του ΤΧΣ θα μειωθεί στο 1,4% από 2,4% σήμερα.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank, θα προταθεί για τη θέση του μη-εκτελεστικού αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Eurobank και θα ενταχθεί στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Ο κ. Νικόλαος Μπέρτσος, επί του παρόντος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Grivalia, θα προταθεί για μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank.