ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο εύκολες οι πωλήσεις κόκκινων δανείων στην Ευρώπη

Πιο εύκολες οι πωλήσεις κόκκινων δανείων στην Ευρώπη

Οι πρέσβεις των κρατών-μελών στην Ευρωπαϊκή Eνωση συμφώνησαν χθες στις μεταρρυθμίσεις προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκτιμάται πως θα διευκολύνουν τις τράπεζες να απαλλαχθούν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Oπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας, Ευγένιος Τεοντοροβίτσι, που προήδρευε των διαπραγματεύσεων μεταξύ των 28 κρατών-μελών, η συμφωνία που επετεύχθη χθες προβλέπεται να ευνοήσει την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δημιουργώντας δευτερογενείς αγορές που θα λειτουργούν αποτελεσματικά. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν συμφώνησαν σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διευκόλυνε τις τράπεζες να ανακτήσουν περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν εγγυήσεις σε μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, τονίζει το Reuters.

Πάνω από μία δεκαετία μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 και τη συνακόλουθη κρίση δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, η ροή πίστωσης δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως στην Ευρώπη. Οι τραπεζικοί ισολογισμοί στην Ε.Ε. συνεχίζουν να επιβαρύνονται από έναν μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία ξεπερνούν τα 700 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ιρλανδία, λόγω της βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης στις οικονομίες τους.

Οι μεταρρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις ευρωεκλογές, που θα διεξαχθούν στα τέλη Μαΐου. Τυπικά, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές θα δημιουργηθούν οι προδιαγραφές ώστε επενδυτικές εταιρείες, όπως είναι ο κολοσσός ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Blackstone ή η εταιρεία διαχείρισης Cerberus, να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τράπεζες της Ε.Ε.

Στις μεταρρυθμίσεις αυτές προτείνεται η διευκόλυνση των διασυνοριακών αγοραπωλησιών σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με απώτερο στόχο την επέκταση της δευτερογενούς αγοράς. Εκτιμάται πως έτσι θα δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων και έτσι οι τράπεζες θα μπορούν να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο τίμημα στην πώληση χαρτοφυλακίων με ΜΕΔ. Σύμφωνα με το Reuters, απορρίφθηκε μηχανισμός που είχε προτείνει η Κομισιόν για να επιταχύνει τις εξωδικαστικές κατασχέσεις σε μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή το γ΄τρίμηνο του 2018, τα ΜΕΔ υπολογίζονταν στο 43,4% του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, έναντι του αντίστοιχου 12% στην Πορτογαλία και του 9,45% στην Ιταλία. Ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είχε προσδιοριστεί στο 3,4%, αντί του 1,2% στην Ιαπωνία και του 1,1% στις ΗΠΑ. Η Ενωση Χρηματοοικονομικών Αγορών στην Ευρώπη (AFME) είχε επισημάνει προ διετίας την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της δευτερογενούς αγοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη. Είχε τονίσει πως ήταν απαραίτητη η άρση εμποδίων στην τιτλοποίηση των ΜΕΔ, στη συμμετοχή μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στη βελτίωση της ακριβούς καταγραφής των στοιχείων που αφορούν τα κόκκινα δάνεια. Σύμφωνα με την AFME και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, συναλλαγές με μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν καταγραφεί περίπου στα μισά από τα 27 κράτη-μέλη που είχαν συμπεριληφθεί στην έρευνα για την περίοδο 2013-2016.