ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προτεραιότητα των MME η μείωση των δαπανών

Κύριος στόχος των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραμένει η μείωση των εξόδων και όχι η αύξηση των πωλήσεων, σύμφωνα με νέα έρευνα της Datamonitor για λογαριασμό της εταιρείας πληροφορικής Oracle. Το 53% των 4.480 στελεχών που συμμετείχαν απάντησε ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας εξακολουθεί να είναι η κύρια προτεραιότητα, ενώ μόλις το 17% δήλωσε την αύξηση των πωλήσεων ή του μεριδίου αγοράς ως τον πιο σημαντικό στόχο.

Μάλιστα, η μείωση του κόστους είναι μακράν η κύρια προτεραιότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Γηραιάς Ηπείρου, με μεγάλη διαφορά από τις επόμενες δύο -την ανάγκη για συγκροτημένο πληροφοριακό περιβάλλον και βελτιωμένη εσωτερική συνεργασία- με ποσοστό 34% η κάθε μία. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Datamonitor, «μολονότι αναμένεται ανάκαμψη, οι στρατηγικές επανεπένδυσης «είναι έξι μήνες με ένα χρόνο μακριά», ενώ αρκετή αβεβαιότητα περιμένει στο μέλλον τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία», τις οποίες η εταιρεία αναλύσεων δεν βλέπει να ανακάμπτουν σύντομα.

Συνεπώς, οι πιο πιθανές άμεσες πρωτοβουλίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη μελέτη, ίσως περιλαμβάνουν αυξημένες περικοπές εξόδων, αλλαγές εσωτερικής οργάνωσης, σχεδιασμό για ανάπτυξη και δημιουργία πλάνου αναγκών σε πληροφοριακή υποδομή.