ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαζική «εισβολή» ξένων κεφαλαίων στις ΗΠΑ

Οι μεγαλύτερες καθαρές εισροές κεφαλαίων σε αμερικανικά αξιόγραφα από τον Μάιο του 2003 καταγράφηκαν φέτος τον Ιανουάριο, με την αξία τους να διαμορφώνεται στα 100,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σημαντικά αυξημένες και από τα επίπεδα του Δεκεμβρίου, όταν έφθασαν στα 80,8 δισ. δολάρια. Ξένοι επενδυτές τοποθέτησαν, ειδικότερα, τον Ιανουάριο 46,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, έναντι 29,8 δισεκατομμυρίων τον Δεκέμβριο του 2003, ενώ η καθαρή αξία των τοποθετήσεων σε αμερικανικές μετοχές ανήλθε στα 12,8 δισ. δολάρια και ήταν μικρότερη από εκείνην των 13,33 δισ. δολαρίων, τον Δεκέμβριο. Οι εισροές κεφαλαίων στην αμερικανική αγορά είναι καίριας σημασίας για τη διαμόρφωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου, ενώ εξίσου μεγάλη είναι και η σημασία προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στις ΗΠΑ, ώστε να συνεχίσει η χώρα να εξυπηρετεί το κόστος του μεγάλου ελλείμματος του ισοζυγίου της τρεχόντων λογαριασμών.