ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αξιολόγηση βιωσιμότητας συνταξιοδοτικών Ταμείων

Σύμφωνα με την πρόταση βαν Ρομπέι – Μπαρόζο, ένα δεύτερο σύστημα αξιολόγησης θα ισχύσει και για τα συνταξιοδοτικά συστήματα, των οποίων θα πρέπει να αποδεικνύεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Προς τούτο, θα λαμβάνονται ρητώς υπόψη ο δημογραφικός παράγοντας και το προσδόκιμο ζωής. Αν κριθεί ότι ένα συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα όπως η μείωση των συντάξεων, η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ή ένας συνδυασμός των δύο.

Ενα καίριας σημασίας ζήτημα που παραμένει αδιευκρίνιστο, είναι οι κυρώσεις (αφορούν μόνο την Ευρωζώνη) που θα επιβάλλονται αν κάποιο κράτος-μέλος δεν εφαρμόσει το νέο υπό διαμόρφωση Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας. Σίγουρα υπάρχει αλλαγή της νοοτροπίας συγκάλυψης που κυριαρχούσε στο Eurogroup μέχρι την κρίση, και πλέον όποιο κράτος-μέλος δεν εφαρμόζει τα συμφωνημένα θα καταγγέλλεται δημοσίως, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού του. Μια δεύτερη κύρωση που μέχρι σήμερα δεν επιβεβαιώνεται δημοσίως αλλά είναι και η ισχυρότερη, είναι ότι τα κράτη-μέλη που δεν θα εφαρμόζουν το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας πιθανότατα δεν θα λαμβάνουν βοήθεια από τον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.