ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες δεσμεύσεις για μισθούς, ασφαλιστικό, χρέος και φορολογία

Μέσω διμερών συναντήσεων και σε νέα σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων στις 8 Μαρτίου θα προσπαθήσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να συγκεράσουν τις διαφορετικές απόψεις για τα μέτρα που θα πρέπει να περιλαμβάνει το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας. Τη Δευτέρα συνεργάτες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν πρόταση, την οποία έχει στη διάθεσή της η «Κ», με μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωζώνη, η οποία και θα αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις 11 Μαρτίου.

«Πολύ ενθαρρυντική» χαρακτήρισε χθες ανώνυμη κυβερνητική πηγή από το Βερολίνο την πρόταση Βαν Ρομπέι – Μπαρόζο, η οποία, άλλωστε, κινείται στο πλαίσιο που είχαν ορίσει Γερμανία και Γαλλία στη σύνοδο κορυφής της 4ης Φεβρουαρίου. Οι αρχηγοί κρατών της Ευρωζώνης θα αποφασίσουν «κοινούς στόχους» για την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας, αναφέρει η πρόταση Βαν Ρομπέι – Μπαρόζο. «Τα κράτη-μέλη θα επιδιώκουν να πετύχουν τους στόχους με το δικό τους μείγμα πολιτικής», ενώ η εφαρμογή των δεσμεύσεων και η επιτευχθείσα πρόοδος «θα παρακολουθείται πολιτικά από τους αρχηγούς κρατών» με βάση έκθεση της Επιτροπής.

Μισθοί: Αναλυτικότερα, η σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και μισθών θα αξιολογείται μέσω δεικτών. Το κόστος ανά μονάδα εργασίας θα παρακολουθείται για μια περίοδο «και θα γίνονται συγκρίσεις με εξελίξεις σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης και με τους κύριους εμπορικούς εταίρους». Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τόσο τομείς όσο και συνολικά την οικονομία κάθε χώρας της Ευρωζώνης. Κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις εξαιτίας μεγάλων και συνεχών αυξήσεων στους μισθούς που οδήγησαν σε απώλεια της ανταγωνιστικότητας «θα πρέπει να δεσμεύονται ότι θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις εντός χρονικού ορίου». Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η «συγκράτηση μισθών στον δημόσιο τομέα».

Ασφαλιστικό: Τα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρωζώνης και τα κοινωνικά επιδόματα θα αξιολογούνται μέσω δεικτών προκειμένου να αποδειχθεί αν είναι βιώσιμα με βάση τις σημερινές συνθήκες. «Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, πρέπει να περιλαμβάνουν την ευθυγράμμιση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και την παροχή κινήτρων για πρόσκληση πιο ηλικιωμένων εργατών».

Φρένο χρέους: Τα κράτη-μέλη θα ορίσουν όρια (σε κάθε περίπτωση τα ανώτατα όρια θα είναι 3% για έλλειμμα και 60% για χρέος) μέσω συνταγματικής ρύθμισης ή νόμου, ενώ η Κομισιόν θα αξιολογεί αν η ρύθμιση είναι σύμφωνη με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ).

Φορολογία: Προτείνεται δε η εθελοντική υιοθέτηση κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για επιχειρήσεις, ενώ η Κομισιόν θα καταθέσει σχετική νομοθετική πρόταση τους ερχόμενους μήνες.

Οι «νέες δεσμεύσεις θα πρέπει στη συνέχεια να περιληφθούν στο κανονικό πλαίσιο επιτήρησης» (δηλαδή το ΣΣΑ), αναφέρεται στην πρόταση Βαν Ρομπέι – Μπαρόζο, ενώ κάθε χρόνο θα καθορίζονται από τους αρχηγούς κρατών οι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν τους επόμενους 12 μήνες.