ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικές προοπτικές για εξαγορές και συγχωνεύσεις

Σχεδόν 70% των στελεχών επιχειρήσεων παγκοσμίως αναμένουν αύξηση συμφωνιών για συγχωνεύσεις και εξαγορές κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, σύμφωνα με την ένατη εξαμηνιαία έκθεση της ΕΥ Capital confidence barometer, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1.600 ανώτερων στελεχών σε περισσότερες από 70 χώρες. Καθώς τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη ενθαρρύνουν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, πάνω από το ένα τρίτο (35%) των επιχειρήσεων θα επιδιώξει εξαγορές εντός των επόμενων 12 μηνών, σε σύγκριση με 25% που ήταν το ποσοστό πριν από ένα χρόνο.

Το βελτιωμένο κλίμα ως προς τις συμφωνίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές πηγάζει από τη διαρκώς αυξανόμενη οικονομική εμπιστοσύνη, η οποία ανέβηκε εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Το 65% αναμένει ότι η παγκόσμια οικονομία θα βελτιωθεί, σε σύγκριση με μόλις 22% πριν από ένα χρόνο. Το ποσοστό όσων προβλέπουν επιδείνωση της οικονομίας έπεσε στο 11% – το χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα δύο ετών. Η ανάπτυξη είναι πλέον μια παγκόσμια διαπίστωση καθώς σχεδόν 60% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να επιταχύνουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές τους τους επόμενους 12 μήνες.

Το ποσοστό των στελεχών που εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε σημαντικές συμφωνίες (αξίας των 501 εκατ. έως 1 δισ. δολαρίων) υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο φθάνοντας το 19%. Το ποσοστό που επικεντρώθηκε σε μικρότερες συναλλαγές (κάτω των 51 εκατ. δολ.) μειώθηκε σε μόλις 27%, από 40% περίπου πριν από 12 μήνες, καθώς η αυξανόμενη εμπιστοσύνη τροφοδοτεί την όρεξη για μεγαλύτερες συμφωνίες.

Η στροφή από τα μετρητά προς την αξιοποίηση του δανεισμού και των ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση συγχωνεύσεων και εξαγορών αντανακλά τη σταδιακή απομάκρυνση από τη νοοτροπία αποστροφής του κινδύνου και τις μικρότερες συναλλαγές.