ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πενταπλάσια πρόστιμα από τα κέρδη!

Εστω και καθυστερημένα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες πληρώνουν τις αμαρτίες του παρελθόντος και την απληστία των στελεχών τους. Από τον Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι σήμερα οι 18 ευρωπαϊκές τράπεζες με τα μεγαλύτερα δικαστικά έξοδα, με πρώτες τις Loyds TSB και Deutsche Bank, έχουν καταβάλει 41,8 δισ. ευρώ για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από κυβερνήσεις και για την αποζημίωση πελατών, τους οποίους είχαν εξαπατήσει. Το ποσό αυτό είναι πενταπλάσιο από τα κέρδη τους πέρυσι. Παράλληλα, οι προβλέψεις για μελλοντικά πρόστιμα ανέρχονται στο ποσό των 15,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το Bloomberg, το συνολικό ποσό που έχουν πληρώσει οι 18 τράπεζες ανέρχεται στα 57,10 δισ. ευρώ.