ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστάσεις ΔΝΤ στην Τουρκία για αυστηρότερη νομισματική πολιτική

Αυστηρότερη νομισματική πολιτική, ώστε να περιορίσει την έκθεσή της σε διακυμάνσεις σχετικά με τις εισροές ξένων κεφαλαίων, συνέστησε στην Τουρκία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην τελευταία του έκθεση για την οικονομία της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ενίσχυση της ανάπτυξης με κινητήρια δύναμη την εγχώρια ζήτηση πιθανώς να προξενήσει εκ νέου αύξηση πληθωρισμού και ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ωστόσο, ο διεθνής οργανισμός επιφύλαξε ευνοϊκά σχόλια για την πρόοδο της τουρκικής οικονομίας, καθώς και την υγεία του τραπεζικού της κλάδου. Ειδικότερα, η γειτονική χώρα έχει κατορθώσει να επιτύχει αξιοσημείωτο περιορισμό των ανισορροπιών στα δημοσιονομικά της, ενώ η ανάπτυξη έχει επιταχυνθεί σημαντικά. Σε αυτό, όπως επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει συμβάλει η τόνωση της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής.

Η τουρκική οικονομία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί 3,8% εφέτος και 3,5% του χρόνου, στηριζόμενη ως επί το πλείστον στην ιδιωτική κατανάλωση και στις δημόσιες επενδύσεις. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα μειωθεί στο 7,4% του ΑΕΠ εφέτος και στο 7,2% το 2014.

Καθώς υπάρχει αυτός ο κύκλος ανατροφοδότησης της ανάπτυξης με μοχλό την εγχώρια ζήτηση, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διευρύνεται και πάλι. Πάντως, ο υπερπληθωρισμός, μια «διαχρονική κατάρα» για την τουρκική οικονομία, παραμένει παρελθόν. Βέβαια, στην έκθεσή του ο διεθνής οργανισμός, υπογραμμίζει πως η ανάπτυξη με πυλώνα την εγχώρια ζήτηση κατατείνει σε αναθέρμανση του πληθωρισμού και του ελλείμματος τρεχoυσών συναλλαγών. Το ΔΝΤ είχε ήδη συστήσει στην τουρκική κυβέρνηση να σκληρύνει τις μακροοικονομικές της πολιτικές και να επισπεύσει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό οι επιδόσεις της οικονομίας στο επίπεδο των εξαγωγών θα βελτιωθούν και μαζί και η ανάπτυξη. Πέραν τούτου, η Τουρκία θα μπορέσει να εκπληρώσει τους δημοσιονομικούς στόχους του 2013 ανεξαρτήτως της ραγδαίας αύξησης των κρατικών δαπανών. Υπήρξαν παράγοντες, οι οποίοι αύξησαν εφάπαξ τα δημόσια έσοδα πέραν των προβλέψεων, και η κυβέρνηση εκμεταλλεύθηκε τη συγκυρία για να αυξήσει σημαντικά τις κεφαλαιακές δαπάνες πέραν των όσων ορίζονταν στον προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα, όμως, διατήρησε τους συνολικούς στόχους για το έλλειμμα, επισημαίνει το ΔΝΤ.

Αναφορικά, τέλος, με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας, ο διεθνής οργανισμός στην έκθεσή του επισημαίνει πως γενικά τελεί σε καλή κατάσταση και με ικανοποιητική κεφαλαιοποίηση. Τα δε μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ελεγχόμενα, αν και το 2012 είχαν αύξηση. Εντούτοις, παρατήρησε ότι η έμμεση έκθεση των τραπεζών στους κινδύνους των διεθνών χρηματαγορών απαιτεί στενή παρακολούθηση. Εν κατακλείδι, το ΔΝΤ συνέστησε στην τουρκική κυβέρνηση μακροπρόθεσμα μέτρα για να ελεγχθούν ο δανεισμός των νοικοκυριών και ο δανεισμός των εταιρειών σε ξένο νόμισμα.