ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι γαλλικές τράπεζες αγόρασαν κρατικά ομόλογα 20,2 δισ. ευρώ

Σε πωλήσεις κρατικών ομολόγων, που είχαν στην κατοχή τους, προέβησαν τον Οκτώβριο οι ισπανικές και οι ιταλικές τράπεζες, όπως καταδεικνύεται από τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ. Αντιθέτως, τα γαλλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν σε αύξηση των τοποθετήσεών τους σε κρατικά ομόλογα. Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα oι ισπανικές τράπεζες διέθεσαν στην αγορά κρατικά ομόλογα υπερδιπλάσιας αξίας από ό,τι τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο πούλησαν ομόλογα 8,9 δισ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο είχαν διαθέσει κρατικούς τίτλους αξίας 3,5 δισ. ευρώ. Τoν Αύγουστο είχαν «απαλλαγεί» από ομόλογα αξίας 2,2 δισ. ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση οδηγήθηκαν και οι ιταλικές τράπεζες, οι οποίες διέθεσαν στην αγορά ομόλογα αξίας 840 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Τον δε Σεπτέμβριο είχαν «απαλλαγεί» από κρατικούς τίτλους 724 εκατ. ευρώ, όταν τον Αύγουστο είχαν διαθέσει ομόλογα 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ, με κριτήριο την αξία τους στην αγορά, οι ιταλικές τράπεζες διατηρούν τα περισσότερα κρατικά ομόλογα στην περιφέρεια της Ευρωζώνης.

Σε αντιδιαστολή με τα προαναφερθέντα, τα γαλλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αγόρασαν τον Οκτώβριο κρατικά ομόλογα 20,2 δισ. ευρώ, το οποίο και μεταφράστηκε στη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιανουάριο του 2009. Σύμφωνα με την αξία τους στην αγορά, οι γαλλικές τράπεζες είδαν τα κρατικά τους ομόλογα να αυξάνονται στα 280,6 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν πωλήσει τον Σεπτέμβριο ομόλογα αξίας 1,5 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο, με κριτήριο την αγοραία αξία τους, οι γαλλικές τράπεζες είχαν στην κατοχή τους κρατικά ομόλογα, τα οποία κυμαίνονταν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Αύγουστο του 2012. Αξίζει να σημειωθεί πως στα στατιστικά δεδομένα, τα οποία δημοσιοποιεί η ΕΚΤ, δεν γίνεται ανάλυση σχετικά με την προέλευση των επιμέρους ομολόγων. Εκτιμάται, πάντως, πως με την υποχώρηση των ισχυρών πιέσεων προς τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών της περιφέρειας, τα οποία επωμίζονται επαχθή χρέη, οι εγχώριοι και οι διεθνείς επενδυτές επιστρέφουν σταδιακά στις ομολογιακές αγορές της Ευρωζώνης και η εμπιστοσύνη τους αποκαθίσταται.