ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισροές 20 δισ. ευρώ στις συλλογικές επενδύσεις (ΟΣΕΚΑ) στην Ε.Ε., τον Νοέμβριο

germanexchange

Οι συλλογικές επενδύσεις στην Ευρώπη (ΟΣΕΚΑ) κατέγραψαν εισροές κεφαλαίων ύψους 20 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, σχεδόν ίδιες με αυτές του προηγούμενου μήνα, οι οποίες ήταν 21 δισ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ). Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΚ) Χρηματαγοράς) κατέγραψαν εισροές ύψους 22 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις εισροές των 26 δισ. ευρώ του Οκτωβρίου.

Οι καθαρές πωλήσεις των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων μειώθηκαν στα 11 δισ. ευρώ από τα 15 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα. Τα Ομολογιακά ΑΚ κατέγραψαν και πάλι εισροές ύψους 7 δισ. ευρώ όπως και τον προηγούμενο μήνα. Οι καθαρές πωλήσεις των Μικτών ΑΚ αυξήθηκαν στα 9 δισ. ευρώ από τα 7 δισ. ευρώ του Οκτωβρίου.

Τα ΑΚ Χρηματαγοράς κατέγραψαν μειωμένες εκροές τον Νοέμβριο ύψους 3 δισ. ευρώ σε σχέση με τις εισροές των 5 δισ. ευρώ του Οκτωβρίου.

Οι καθαρές πωλήσεις των μη-ΟΣΕΚΑ μειώθηκαν στα 12 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο σε σχέση με τα 19 δισ. ευρώ του Οκτωβρίου. Η μείωση αυτή οφείλεται στα special funds, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά ταμεία) και τα οποία κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους 8 δισ. ευρώ , σε σχέση με τα 18 δισ. ευρώ εισροών του προηγούμενου μήνα.

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε στα 6.923 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μηνιαία αύξηση 0,9%. Το συνολικό ενεργητικό των μη-ΟΣΕΚΑ παρουσίασε αύξηση ύψους 0,4% και ανήλθε στα 2.789 δισ. ευρώ στο τέλος του μήνα. Το συνολικό ενεργητικό της ευρωπαϊκής αγοράς συλλογικών επενδύσεων στο τέλος του Νοεμβρίου έφθασε τα 9.789 δισ. ευρώ.