ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε.Ε.: Αργεί ακόμα η δημιουργία δικτύου μικρών εταιρειών πιστοληπτικής αξιολόγησης

Ε.Ε.: Αργεί ακόμα η δημιουργία δικτύου μικρών εταιρειών πιστοληπτικής αξιολόγησης

Η ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου μικρών εταιρειών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, προκειμένου να σπάσει το μονοπώλιο των τριών μεγάλων εταιρειών (Big Three), δεν είναι πραγματοποιήσιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό αποφάνθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίδοντας στη δημοσιότητα μια έκθεση των υπηρεσιών της επί του θέματος.
Η Επιτροπή στην έκθεσή της εξέτασε την ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου μικρών εταιρειών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας δεδομένων για τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση των αξιολογήσεων, το σχεδιασμό και τη χρήση κοινών μεθοδολογιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και των καλύτερων πρακτικών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως είναι οι εσωτερικοί έλεγχοι, η εκπαίδευση των επενδυτών, η επικοινωνία, οι μεθοδολογίες και οι διαδικασίες νομικής συμμόρφωσης .

Η έκθεση της Επιτροπής θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση όχι μόνο προσδιορίζει μια σειρά από εμπόδια για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου εταιρειών αξιολόγησης, καθώς και ορισμένα προβλήματα που περιορίζουν το πιθανό πεδίο εφαρμογής μιας μορφής συνεργασίας , αλλά αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει υποστήριξη μεταξύ των εκπροσώπων της οικονομίας για τη δημιουργία, υπό τις παρούσες συνθήκες , οποιασδήποτε μορφής μικρότερων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.