ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναθεωρείται η επενδυτική στρατηγική του νορβηγικού Ταμείου

Αναθεωρείται η επενδυτική στρατηγική του νορβηγικού Ταμείου

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας εξετάζει την προοπτική να διευρύνει το φάσμα των επενδύσεών του ώστε να τοποθετηθεί και σε μη εισηγμένες εταιρείες και έργα υποδομής. Ο λόγος είναι ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οπότε άρχισε να επενδύει, οι αποδόσεις των επενδύσεών του είναι μικρότερες του στόχου του 4% που έχει θεσπισθεί στο καταστατικό του. Εχει τη στήριξη του διοικητή της κεντρικής τράπεζας, που ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου προκειμένου να διασφαλίσει το ταμείο υψηλότερες αποδόσεις, και τονίζει πως εκτός από τα έργα υποδομής και τις μη εισηγμένες, πρέπει να αυξήσει στο 70% από το υφιστάμενο 60% το τμήμα του χαρτοφυλακίου του που είναι τοποθετημένο σε μετοχές. Εξάλλου, σε αντίθεση με το 2011, οπότε βρισκόταν στην κυβέρνηση το Εργατικό Κόμμα και εμπόδισε την κίνηση αυτή, σήμερα το ταμείο έχει τη στήριξη του ίδιου κόμματος που από τον Σεπτέμβριο βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Ο άλλοτε υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Εργατικών δήλωσε, άλλωστε, πως το κόμμα του «δεν εναντιώνεται επί της αρχής στην τοποθέτηση σε τέτοιες επενδύσεις». Υπογράμμισε, πάντως, πως θα πρέπει η κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών να εξετάσουν διεξοδικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και το είδος καταστατικού που πρέπει να έχει ένας οργανισμός για να είναι κάτοχος τέτοιου είδους τίτλων και περιουσιακών στοιχείων. Το ταμείο άντλησε τα πρώτα κεφάλαιά του το 1996, επένδυσε σε μετοχές το 1998, σε αναδυόμενες αγορές το 2000 και σε ακίνητα το 2011.