ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Υπηρεσίες» για κουρεμένες καταθέσεις

«Υπηρεσίες» για κουρεμένες καταθέσεις

Ο υπάλληλος εταιρείας στη Λευκωσία έλαβε ένα πρωί μια «περίεργη» εντολή από τους προϊσταμένους του: να διερευνήσει αν μπορούσαν να «ξε-κουρέψουν» κατάθεση της εταιρείας σε κυπριακή τράπεζα, βάσει μιας πρότασης που τους είχε γίνει από τρίτους. Φοβήθηκε, ήρθε σε επαφή με την «Κ» και αποκαλύφθηκε μια πολυδαίδαλη «μηχανή» που έφτανε μέχρι την Ελβετία.

Πώς γινόταν; Συγκεκριμένα άτομα προσέγγιζαν καταθέτες, προσφέροντάς τους την ανάκτηση του 70% των ανασφάλιστων καταθέσεών τους, χρησιμοποιώντας υφιστάμενες εικονικές εταιρείες σε «ειδικούς προορισμούς» (Σεϋχέλλες, Παναμάς κ.ά.). Το όλο «σύστημα» στήθηκε μερικές ημέρες μετά την απόφαση του Eurogroup για το «κούρεμα» και συνέχισε μέχρι τις αρχές φθινοπώρου του 2013. Δεν είναι δυνατή κάποια εκτίμηση των ποσών που κατάφεραν να «ξε-κουρευτούν» με αυτό τον τρόπο, αλλά πηγές που ενεπλάκησαν σχολιάζουν πως «αρκετές συναλλαγές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς». Η διαδικασία αφορούσε κατά βάση καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου. Με τη σύναψη «συμφωνίας» οι καταθέτες όφειλαν να παραχωρήσουν πληροφορίες στους παρόχους «της υπηρεσίας» σχετικά με την εταιρεία που κατείχε την κατάθεση: τα ονόματα των εμπλεκομένων, το καταστατικό, αντίγραφα των διαβατηρίων κ.λπ. Στη συνέχεια, γινόταν έλεγχος για να διαπιστωθεί αν ανάμεσα στους «πελάτες» δεν συγκαταλέγονταν άτομα ή εταιρείες που για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να ήταν σε stop list ή να εγείρουν υποψίες στις Αρχές για οποιοδήποτε λόγο. Αφού εξασφαλιζόταν «έγκριση», οι πελάτες μετέβαιναν στην Ελβετία. Εκεί, γινόταν η αγορά της εικονικής εταιρείας και ανοιγόταν λογαριασμός στο όνομά της.

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι πως οι πελάτες θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να αποποιηθούν κάθε δικαιώματος στις καταθέσεις που υπήρχαν στην Τράπεζα Κύπρου και ταυτόχρονα να «υπογράψουν τις σχετικές εντολές» για να γίνουν τα εμβάσματα. Με την εκτέλεση των διατακτικών για πληρωμές, μεταφέρονταν τα χρήματα στην «ειδική εταιρεία». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το 70% της αρχικής ανασφάλιστης κατάθεσης που είχε «κουρευτεί» εμφανιζόταν στους λογαριασμούς της εξαγορασθείσας εταιρείας. Αυτό γινόταν περίπου μία εβδομάδα μετά το ταξίδι στην Ελβετία. Τότε πληρώνονταν και οι προμήθειες: η «υπηρεσία» πληρωνόταν με το 5% της αρχικής κατάθεσης στην Τράπεζα Κύπρου. Αυτή ήταν και η προμήθεια για την εξυπηρέτηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Κ», οι πάροχοι της «υπηρεσίας» δεν αναλάμβαναν τη διάσωση καταθέσεων κάτω των 500.000, αφού κάτι τέτοιο δεν ήταν συμφέρον για τους ίδιους…