ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα συμφωνία για διακράτηση χρυσού από ΕΚΤ και άλλες κεντρικές τράπεζες

Νέα συμφωνία για διακράτηση χρυσού από ΕΚΤ και άλλες κεντρικές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα μαζί με άλλες κεντρικές τράπεζες την υπογραφή της τέταρτης συμφωνίας για τη διακράτηση χρυσού (Central Bank Gold Agreement).

Εκτός από την ΕΚΤ, στη συμφωνία μετέχουν οι 18 εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης καθώς και οι κεντρικές τράπεζες της Σουηδίας και της Ελβετίας.

Για να κάνουν σαφείς τις προθέσεις τους, οι συμβαλλόμενες κεντρικές τράπεζες ανακοινώνουν τα εξής:

– Ο χρυσός θα παραμείνει σημαντικό στοιχείο των παγκόσμιων νομισματικών αποθεμάτων.

– Οι συμβαλλόμενοι θα συνεχίσουν να συντονίζουν τις συναλλαγές τους σε χρυσό για να αποφύγουν διαταραχές της αγοράς.

– Οι συμβαλλόμενοι σημειώνουν ότι στην τρέχουσα περίοδο δεν σχεδιάζουν την πώληση σημαντικών ποσών χρυσού.

– Η συμφωνία θα εφαρμοσθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου 2014, οπότε λήγει η τρέχουσα συμφωνία, και θα επανεξετασθεί μετά από πέντε χρόνια.