ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΔΝΤ ζητεί επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις από τη Γερμανία

Το ΔΝΤ ζητεί επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις από τη Γερμανία

Σημαντικότερο ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει η Γερμανία ως άγκυρα σταθερότητας στην Ευρωζώνη, αυξάνοντας τις επενδύσεις στις υποδομές και τονώνοντας τον ανταγωνισμό της στις υπηρεσίες με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Τα σχετικά αναφέρει στα προκαταρκτικά συμπεράσματά του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχετικά με την πορεία της γερμανικής οικονομίας. Υπογραμμίζει πως με την κινητοποίηση αυτή θα στηριχθεί η ανάπτυξης της οικονομίας στη Γερμανία, καθώς και στις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης.

Εκτιμά πως η ανάκαμψη στη Γερμανία θα επιταχυνθεί και θα συνεχίζει να υπερβαίνει τον αντίστοιχο ρυθμό στις άλλες χώρες. Οι εξαγωγές της θα επηρεαστούν δυσμενώς από την αποδυνάμωση των αναδυόμενων αγορών και τη γεωπολιτκή ένταση στην Ουκρανία. Κατά το ΔΝΤ, οι πολιτικές θα πρέπει να εστιασθούν στην τόνωση της εγχώριας ανάπτυξης και τη στήριξη της ανάκαμψης στην Ευρωζώνη. Με υψηλότερες επενδύσεις στο δημόσιο και το ιδιωτικό πεδίο και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον κλάδο των υπηρεσιών θα αυξηθεί μεσοπρόθεσμα η παραγωγή, θα μειωθεί το επίμονο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών και θα δημιουργηθούν θετικές συνέπειες στην τόνωση της ζήτησης στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Το ΔΝΤ υπογράμμισε την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές και τόνισε το θετικό στοιχείο των συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, ευνοϊκά για τις ιδιωτικές επενδύσεις στη Γερμανία θα λειτουργήσει και η μεγαλύτερη σαφήνεια στην πολιτική για τις μορφές ενέργειας του μέλλοντος. Στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών, οι επιπλέον μεταρρυθμίσεις θα εμβαθύνουν τον ανταγωνισμό στις κατηγορίες των λογιστών, φορετεχνικών αρχιτεκτόνων κ.ά. (π.χ. αποκλειστικά δικαιώματα, υποχρεωτική συνδρομή επιμελητηρίων κ.λπ.). Αναφερόμενο το ΔΝΤ στη νέα ρύθμιση του δεσμευτικού ελάχιστου μισθού σε πανεθνική κλίμακα, τόνισε πως θα αμβλύνει την αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα. Ωστόσο, συνέστησε προσοχή, γιατί σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας με υψηλότατη ανεργία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Πέραν τούτου, το ΔΝΤ διαμέσου της επικεφαλής του Κριστίν Λαγκάρντ ζήτησε περαιτέρω νομισματική χαλάρωση από την ΕΚΤ, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Την αντίθεσή του διατύπωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Β. Σόιμπλε, τασσόμενος υπέρ της αύξησης των επιτοκίων.