ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία στα τέσσερα στελέχη δείχνουν εμπιστοσύνη στο ευρώ

Τρία στα τέσσερα στελέχη δείχνουν εμπιστοσύνη στο ευρώ

Ιδιαίτερα θετικά διακείμενα ως προς το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα εμφανίζονται υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Εντούτοις, στα ισχυρότερα κράτη-μέλη ο ενθουσιασμός για την επιδίωξη βαθύτερης ενοποίησης δείχνει να εξανεμίζεται. Η Grant Thornton διεξήγαγε τη σχετική έρευνα με τη συμμετοχή 3.100 διευθυνόντων συμβούλων, διευθυντών και προέδρων σε εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες. Οι τρεις στους τέσσερις που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι το να ανήκουν στην Ευρωζώνη ωφέλησε την εταιρεία τους. Ειδικά, όμως, στη Γαλλία και τη Γερμανία τα διοικητικά στελέχη δεν έδειξαν τόση θέρμη όσο το 2013 στην προοπτική περαιτέρω ενοποίησης των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Στη Γερμανία μόνο το 55% των εταιρειών απάντησε θετικά έναντι του 75% το 2013, και στη Γαλλία το ποσοστό υποχώρησε από το 69% στο 57% φέτος.

Στη δε Βρετανία, η οποία βρίσκεται εκτός Ευρωζώνης, το 57% των συμμετεχόντων διοικητικών στελεχών απάντησε πως δεν επιθυμεί περαιτέρω σύγκλιση σε επίπεδο ευρωπαϊκής οικονομίας. Προς επίρρωσιν της εικόνας αυτής έρχονται τα πορίσματα από έρευνα του Ινστιτούτου Διευθυντών στη Βρετανία, σύμφωνα με την οποία το 60% των μελών του θεωρούν πως η στήριξή τους για συνεχιζόμενη συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε. θα εξαρτηθεί από επιτυχείς μεταρρυθμίσεις σε νευραλγικούς τομείς, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Ως τέτοιους αναφέρουν τις γονικές άδειες, τις ώρες εργασίας και το καθεστώς των εποχικών υπαλλήλων. Χαρακτηριστικό της τάσης ευρωσκεπτικισμού στη Γηραιά Αλβιώνα είναι το γεγονός ότι μόνον το 11% επί του συνόλου των 1.400 μελών του Ινστιτούτου Διευθυντών, που συμμετείχαν στην έρευνα, συμφωνούν στο ότι η Ε.Ε. αποτελεί ένα βιώσιμο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο.

Αντιθέτως, σε άλλες χώρες το αίτημα για περαιτέρω οικονομική ενοποίηση στην Ε.Ε. διατυπώνεται εντονότερα φέτος σε σύγκριση με το 2013. Στην Ιρλανδία το 77% των στελεχών απαντά θετικά έναντι του 50% πέρυσι, στην Πολωνία το 67% από το 54% και στην Ιταλία το 61% από το 56%.