ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεση ρευστότητας 14 δισ. ευρώ στις τράπεζες της Κίνας

Ενεση ρευστότητας 14 δισ. ευρώ στις τράπεζες της Κίνας

Αν και μέχρι προσφάτως το Πεκίνο απέκλειε τη λήψη μέτρων για την τόνωση της οικονομίας, πέραν των δρομολογημένων έργων υποδομής και των φοροαπαλλαγών που έχουν δοθεί σε μικρές επιχειρήσεις, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ετοιμάζεται να διοχετεύσει στο τραπεζικό σύστημα της χώρας ένεση ρευστότητας ύψους 120 δισ. γουάν, ποσό αντίστοιχο των 14 δισ. ευρώ. Στόχος της είναι αφενός να τονώσει την επιβραδυνόμενη κινεζική οικονομία και παράλληλα να αποτρέψει μια νέα πιστωτική κρίση ανάλογη εκείνης που απείλησε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κίνας το καλοκαίρι του 2013, όταν εκτινάχθηκαν τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς στο 12% από 2% έως 3%.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας είχε τότε κάποια συνυπαιτιότητα στην πιστωτική κρίση που είχε προκληθεί, καθώς είχε αποφύγει να διοχετεύσει ρευστότητα, σε μια προσπάθεια να ελέγξει το σκιώδες χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Στην παρούσα φάση, η ένεση ρευστότητας αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θα κληθούν να καταβάλουν φόρους στα τέλη Μαΐου, οπότε καταφεύγουν συνήθως στον τραπεζικό δανεισμό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ένεση ρευστότητας από τον περασμένο Ιανουάριο.

Στο μεταξύ, η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στην Κίνα έχει οδηγήσει σε μείωση των εισροών κεφαλαίων, ενώ η βιομηχανική παραγωγή εξακολουθεί να συρρικνώνεται τον Μάιο. Παράλληλα, το γουάν έχει σημειώσει μεγάλη πτώση στη διάρκεια του έτους παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Τράπεζας της Κίνας στις αγορές συναλλάγματος. Το αποτέλεσμα είναι να καθίσταται η χώρα λιγότερο ελκυστική ως προορισμός ξένων επενδύσεων. Τον περασμένο μήνα η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας και τα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα αγόρασαν συνολικά 116,92 δισ. γουάν, ποσό αντίστοιχο των 13,7 δισ. ευρώ.